Halász Béla (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Gútán, a Komáromi járás második legnagyobb városában Horváth Árpád (Szövetség) 16 éves regnálása után döntött úgy a lakosság, hogy független polgármestert választanak Halász Béla személyében. A tegnapi alakuló ülésen Felvidéken első alkalommal (nincs forrásunk arról, hogy bárhol eddig megtörtént volna) nemzeti imánkat is elénekelték a kötelező szlovák himnusz mellett a képviselők. Emellett döntöttek a bizottságokról és arról is, hogy a polgármester fizetése a törvényi alap 25 százalékával növekszik, így Halász Béla havi 4250 eurót vihet haza. A gútai lakosok először követhették élőben a testületi ülést a helyi televízió közvetítésének köszönhetően.

Gútán, ugyan több megszakítással, de zökkenőmentesen zajlott az első alakuló ülés, melyen esküt tettek az újonnan megválasztott képviselők és az új polgármester, illetve beiktatták az új alpolgármestert (a polgármester javaslatára), Kárpáty Ernőt is, aki a legkevesebb szavazatot kapta az induló polgármesterjelöltek közül – Halász Béla (független) kapta a legtöbb szavazatot (1548), Horváth Árpád (Szövetség) 1437 szavazattal második lett, Kárpáty Ernő (független) 781 szavazattal az utolsó helyen végzett.

Az alakuló ülésen a törvénynek megfelelően elhangzott a szlovák himnusz, melyet követően a leköszönő polgármester elmondta, 1993-től dolgozik a városi hivatalban, 2006-tól, azaz 16 éven keresztül úgy, mint a város első embere. Megköszönte a családtagok és eddigi munkatársak támogatását, akiknek köszönhetően több mint 200 testületi ülést levezényelt az elmúlt években. Mint mondta, önkormányzati és megyei képviselőként is a város érdekében dolgozik majd tovább.

Horváth Árpád (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Büszke város büszke polgármestere

Az új polgármester és a 17 fős képviselő felesketését követően Halász Béla ünnepi köszöntőjében kiemelte, egy büszke város büszke polgármestere kíván lenni. Hangsúlyozta, a választók megszavazott bizalma kötelezi őt és a megválasztott képviselőket is.

„A bizalom kötelez. Azt tudom ígérni, hogy minden egyes gútai lakos polgármestere leszek, legyen bármilyen felekezetű, nemzetiségű, politikai hovatartozású”.

Külön kiemelte elődje, Horváth Árpád eredményeit, aki négy választási cikluson keresztül tudta megőrizni polgármesteri székét. Érdekességként megemlítette, a 16 év alatt 17 kihívója akadt, és méltán ott a helye Gúta történelmében, hiszen eddig senki nem volt képes ennyi cikluson keresztül regnálni a polgármesteri székben. Kiemelte, azt szeretné, hogy Gúta egy olyan város legyen, amely ismeri és büszke a történelmére, a jelenére és azokra is, akik döntenek a sorsáról.

„Egy büszke város büszke polgármestere szeretnék lenni” – fogalmazott. Ezt követően szólította fel a képviselőket, énekeljék el közösen nemzeti imánkat. Felvidéken – feltehetőleg első alkalommal – Csallóköz csücskében, az újonnan felesketett képviselők közösen elénekelték az alakuló ülésen a magyar nemzeti himnuszt.

A volt alpolgármester 4 havi lelépőt kap

Az új képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az új alpolgármester Kárpáty Ernőt személyét, illetve a többség azt is elfogadta, hogy a leköszönő, 12 évig alpolgármesterként működő Koczkás Beáta (Szövetség) 4 havi fizetésének átlagát megkaphassa. Halász Béla ennek kapcsán kifejtette: precedenst teremt ez a fajta kompenzációs juttatás, mivel a gyakorlatban nem ismer hasonló példát, ám a város jogászai biztosították a jogszerűségéről.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A 17 fős képviselőtestületben három frakció alakult – maradt két független

A gútai képviselő-testület legnagyobb, hét főből álló frakcióját a Szövetség párt adja. Név szerint: Koczkás Beáta (elnök), Finta Zoltán, Horváth Árpád, Hájas Tamás, Madarász Róbert és Viola Miklós. Megalakult a Gútaiak Gútáért frakciója, melynek tagjai (4 fő): Lengyel István (elnök), Gőgh Péter, Németh Iveta és Kürti Mónika. A Közösen Gútáért frakció tagjai, szintén 4 fő: Kárpáty Ernő (elnök), Samu István (alelnök), Forró Tibor és Ferencz László. Függetlenként Angyal Béla és Kögler Zoltán tagjai még a 17 fős gútai képviselő-testületnek.

Megalakult a hattagú Városi Tanács, amelynek tagjai az automatikusan taggá váló Kárpáty Ernő alpolgármester mellett Angyal Béla (független), Koczkás Beáta (Szövetség), Lengyel István (Gútaiak Gútáért), Németh Iveta ( Gútaiak Gútáért)és Viola Miklós (Szövetség).

Szakbizottságok – vita végeredményeként nem alakul Gútán egészségügyi bizottság

A szakbizottságok létrehozatalánál Halász Béla polgármester a frakciókkal való egyeztetés alapján előterjesztésében megjegyezte, az eddigi egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottságot kettéválasztották: marad külön az egészségügyi.

Ehhez hozzászólva, a Szövetség frakciója időt kért, mert nem volt tudomásuk arról, hogy a szociális és lakásügyi bizottságról leválasztják az egészségügyit. A szünet után Koczkás Beáta frakcióvezető indoklásában megjegyezte, nem értenek egyet a bizottság kettéválasztásával, mégpedig ezért nem, mert a városoknak, községeknek nincs semmilyen kompetenciája az egészségügy területén, leginkább a szociális törvény az, melynek  keretén belül működhet a bizottság. Ennek híján a szociális bizottságról leválasztott egészségügyi bizottság munkatöltetét is nehezen meghatározhatónak tartják, így azt nem támogatják – jegyezte meg a Szövetség frakcióvezetője.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A polgármester ezzel nem értett egyet, véleménye szerint az egészségügyi bizottságra azért van szükség, mert Gútán hiába épült fel az új egészségügyi központ, nincsenek szakorvosok. A bizottság feladata épp az lenne, hogy kidolgozza azokat a feltételeket, amelyeknek köszönhetően a gútai szakorvosi szolgálat vonzóvá válhat.

A Szövetség módosító javaslata alapján a képviselők végül nem támogatták az egészségügyi bizottság létrehozását (7 igen, 8 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett).

Újabb bizottságok is alakultak

A többi bizottságról és azoknak elnöki pozícióiról konszenzus született, nagy többséggel szavazta meg a képviselőtestület. Így lett a pénzügyi bizottság elnöke Kögler Zoltán (független), az iskolaügyé maradt Madarász Róbert (Szövetség). A környezetvédelmi és árvízvédelmi bizottság elnöke Árgyusi Imre maradt (Szövetség), a sport- és ifjúsági nevelési bizottság elnöke Gőgh Péter (Gútaiak Gútáért), míg az újonnan alakult kulturális bizottság elnöke Samu István lett. Újabb bizottságok is alakultak: az energetikai és vállalkozói bizottság elnöke Forró Tibor (Közösen Gútáért), míg az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatokért bizottság elnöke Horváth Árpád (Szövetség) lett. Érdekesség, hogy az építésügyi és városfejlesztési bizottság élére egy külsős, Király Tibor építész került, akit 10 igen, 6 tartózkodás és egy ellenszavazat mellett választottak a pozícióba. A közrendvédelmi bizottság elnöki tisztségére nem érkezett javaslat.

A testületi ülés végén mind a 17 képviselő megszavazta az új polgármester fizetésének emelését, az első ciklusának első napján. A törvényből kifolyólag járó alapösszeget a testület jóváhagyása alapján 25 százalékkal egészítették ki (kb. 850 euró), így Halász Béla havonta 4250 eurót vihet haza a több mint 10 ezer lakosú kisváros polgármestereként.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)