Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A hatályos jogszabályok értelmében az október 29-én lezajlott helyhatósági választásokat követően harminc napon belül meg kell tartani a képviselő-testületek alakuló ülését.

Ezen a megválasztott polgármesterek és a mandátumhoz jutott képviselők ünnepélyesen fogadalmat tesznek arra, hogy munkájukat az alkotmány és a törvények értelmében és szellemében, lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint végzik majd. A kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé teszi az anyanyelv használatát azon településeken, ahol az adott kisebbség aránya eléri az előírt szintet.

A fentiek szellemében szeretném felhívni a polgármesterek és az önkormányzati képviselők figyelmét arra, éljenek az anyanyelvi jogaikkal, és esküjüket az államnyelv mellett magyarul (is) tegyék le.

Bukovszky: az önkormányzatok alakítsanak bizottságokat a kisebbségek jogainak védelmére

A községi önkormányzati testület képviselőjének esküje

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit betartom, és a képviselő-testületi tagságom gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre azokat.”

A község polgármesterének esküje

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község és a Szlovák Köztársaság érdekeit védelmezni fogom. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit a polgármesteri tisztségem gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre.”

(Őry Péter, Pro Civis P.T./Felvidék.ma)