Fotó: Darnai Bálint

Rendhagyó módon telt az utolsó munkanap a csallóközcsütörtöki alapiskolában. Hajtman Béla iskolaigazgató úgy döntött, hogy azok a tanulók kerüljenek a figyelem középpontjába, akik osztályonként osztálytársaik titkos szavazatai alapján a legjobb magaviseletű tanulók!

Az iskolavezető elmondta, hogy általában a félévi konferenciák alkalmával a kitűnő tanulmányi eredményeket szokták kihangsúlyozni. Úgy gondolta, a karácsonyi szünidő előtt azokat a tanulókat kellene kiemelni, akik osztályközösségeikben a segítőkészségük, a szó szoros értelmében vett jóságuk alapján érdemlik ki társaik, az osztályközösségük figyelmét.

Ebből a megfontolásból az osztályfőnökök feladatul kapták, hogy az esztendő utolsó osztályfőnöki óráján, azaz december 19-én, hétfőn az osztályközösségen belül a következő segédkérdések alapján hirdessék ki a legjobb magaviseletű tanulókat: ki az a közösségünkből, akiben a leginkább megbízol? Ki a legsegítőkészebb? Ki az, aki az adni öröm elve alapján cselekszik? Ki a jóság megtestesítője osztályunkban? Írd le annak az osztálytársadnak a nevét, aki szelíd lelkületével tűnik ki közülünk!

Nem az volt az elsődleges cél, hogy mindenáron példaképet állítsanak az osztályok, de ennek ellenére minden osztályközösségnek a titkos szavazatok alapján sikerült olyan tanulót példaképül választania, aki megfelelt a kritériumnak.

Az igazgató úr kérdésünkre elárulta, nem először végzett az osztályközösségekben ilyen jellegű példaképkereső közvéleménykutatást. Amikor az alsóbodoki szakközépiskola igazgatója volt, akkor a tanévzáró ünnepségre Esterházy János nyomdokain címmel hirdettek meg az alapiskolák 7. és 8. osztályos tanulói, illetve a középiskolák diákjai körében közvélemény-kutatást, s a segítőkész, jó magaviseletű tanulóknak Böjte Csaba ferences szerzetes személyesen adta át az elismerő okleveleket az Esterházy János Zarándokközpontban. Az igazgatónak nem titkolt célja, hogy a tanév végén a csallóközcsütörtöki alapiskolásoknak is Csaba testvér adná át az okleveleket.

A mostani alkalommal a jóságos tanulók sorát a legkevesebb tanórát mulasztó tanulókkal egészítették ki. Ebben az esetben az alsó tagozatos és külön a felső tagozatos osztályokban a közösségek jutalomtortában részesültek, melyeket az iskola alkalmazottja, Horváth Éva sütött meg.

A tanulók szavazatai alapján a finomabbnál finomabb tortákat a IV. A, IV. B és VIII. A osztály tanulói vehették át, s osztálytársaikkal ehették meg a példás (legkevesebb órát mulasztó) iskolalátogatásért jutalmazott tanulónak, illetve az osztály példaképének köszönhetően.

(Németh Tímea)