Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben, a nagysikerű Röpülj páva televíziós vetélkedőt követően− melyet a fél ország, több mint 5 millió ember követett a képernyőkön − mozgalom szerveződött a népi kultúra megismerése, a hagyományok összegyűjtése, átadása iránt felelősséget érző szakemberek vezetésével. „Hová röpül a páva?” címen jelent meg a Honismereti híradó első száma. Azóta önálló folyóiratként, immár félévszázada jelenik meg a Honismeret. Az 50 év alatt 900.000 példányban, közel harmincezer oldalon, 8600 szerző tollából 11.000 cikk látott napvilágot.

A jubiláló folyóirat központi köszöntését a Magyar Nemzeti Múzeumban tartja a Honismereti Szövetség 2022. december 16-án, 11 órától. A folyóiratot L. Simon László főigazgató, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, valamint Halász Péter, a Szövetség korábbi elnöke köszönti. A rendezvényen közreműködik Havas Judit előadóművész.

A folyóiratról

A Honismereti Szövetség kiadásában évente hatszor megjelenő Honismeret folyóirat tájékoztat a honismereti mozgalom eseményeiről, információival immár fél évszázada mozgalomszervező szerepet tölt be. Segíti az egyetemi és középiskolás diákok munkáját, szakdolgozatok és pályázatok íróit, a szakkörök és más közösségek tevékenységét. Tanulmányai, cikkei között találhatók módszertani, anyagközlő és híreket, információkat nyújtó írások, szerzőgárdája a különböző tudományágak szakembereiből, valamint a szakterületek amatőr – de sohasem dilettáns – művelőiből kerülnek ki. A folyóirat rendszeresen közli a magyar nyelvterületen megjelenő fontosabb, honismereti témájú kiadványok ismertetéseit és bibliográfiáját, évente tájékoztat a tudomány- és művelődéstörténeti szempontból jelentősebb személyek születésnek, illetve halálának évfordulóiról. A szerkesztőbizottság tagjai között olyan neves szakemberek szerepelnek, mint Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, volt művelődési és közoktatási miniszter, Halász Péter csángókutató. Korábban a szerkesztőbizottsági tagja volt többek között Für Lajos, történész, volt honvédelmi miniszter, Morvai Péter, néprajzkutató.

(Sajtóközlemény)