A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központjának támogatásával megjelent a Gömöri Református Egyházmegye imádságos könyve, Menjünk eléje hálaadással… címmel.

„A kötet az elmúlt években megélt, egy járvány és egy háború okozta vészterhes időkben megtapasztalt isteni kegyelemért és az abból fakadó megmaradásért érzett hála kifejezéseként készült a Gömöri Református Egyházmegye jelenleg szolgáló és nyugalmazott lelkészeinek a tollából, Isten dicsőségére felajánlva.

Az imádságos könyv 72 oldalon keresztül négy fejezetben foglalja össze azokat az imában hordozott területeket, amiken – mint tartópilléreken nyugodva és Isten jóvoltából megmaradva – az élet tovább folyhat, kilábalva a nehézségekből.

Amellett, hogy ezek az imádságok Isten színe elé vezetik a hálaadó embert, a kötet korképet és történelmi jegyet is hordoz magán, üzenetként hagyva azt az utókornak, hogy ma így szóltunk mi Istenhez” – írta Rákos Loránt, a kötet szerkesztője.

A kötet szerzői a következő lelkészek: Abaházi Fejes Ágnes, Abaházi Zsolt, Agócs Galgóczy Tímea, Bihari László Richárd, Boros István, Erdélyi Gáza, Farkas István, Fazekas Ágnes, Gebe László, Kovács Tímár Ildikó, Miklós István, Mikos Annamária, Mikos Tamás, Milen Marcell, Molnár Sándor, Molnár Tóth Zsuzsanna, Molnár Viktor, Nagy Révész Andrea, Nagy Ákos Róbert, Nagypál Szaszák Malvina, Orémus György, Orémus Ilona, ifj. Pohóczky Béla, Rákos Loránt, Sápos Gyula, Szarvas Erzsébet, Szarvas László, Szőke Orémus Zsuzsanna, Tóth László.

Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, egyetemes lelkészi főjegyző utószavában azt kívánja, hogy legyen ez az imádságos könyv ajándéka életünknek és kifejezése azon gondolatnak, hogy Isten elé járulni – szívvel, lélekkel – minden időben hálás és mentő cselekedet.

Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese előszavában emlékeztet, hogy a közösen mondott imádság összeköt hittestvéreinkkel.

A könyv megrendelhető a lelkészi hivatalokban.

(Reformata.sk/HE, Felvidék.ma)