Fotó: ifj. Fekete László

A párkányi Szent Imre-templom mellett lévő lelkipásztori központ Marianum helyiségét ez év márciusában újíttatta fel Fóthy Zoltán esperes magyarországi támogatásból. Azóta rendszeresen különböző programok töltik meg a termet. Itt zajlanak az atya jóvoltából a heti bibliaórák. Nyáron a különböző korosztályú gyerekek otthona volt a napközis tábor programjával. Az ősz közeledtével kiállítások, előadások vannak a több mint ötven főt befogadó teremben.

Az idei advent első hetében Fekete Annamária szervezésében, s az ő meghívására Ďurás Márk plébános és Petrovicsné Baranyai Éva tartott élménybeszámolót az El Camino-i háromhetes zarándokútjukról.

Ďurás Márk atya elmondta, hogy az első útját megelőzően több helyen is szolgált (Párkányban is), sok mindent szervezett szeretett hívei körében, de zarándokutak nem szerepeltek a tervei között. Mígnem amikor Kolonban szolgált, belső késztetést érzett, az Úr hívását, mire úgy döntött, hogy egy kis csoporttal elindul a nyolcszáz kilométeres útszakaszra.

A csoport tagja volt a kéméndi születésű Petrovicsné Baranyai Éva is, aki abban az időben éppen egyetemi tanulmányai elején döntött arról, hogy próbára téve akaratát, megerősítve hitét és kikapcsolódva a mindennapi körforgásból, vállalja az út terheit.

Fotó: ifj. Fekete László

Márk atya felidézte a csend, az egyedüllét élményeit, amelyek kicsit eltérőek a papi szolgálat egyedüllététől. Éva a sok-sok vidám percről, az út fáradalmairól mesélt.

Márk atya elmondta, hogy ez út által lelkileg még közelebb került Istenhez, s tulajdonképpen ez a zarándokút ébresztette rá arra, hogy mi mindig és mindannyian úton vagyunk, s úton kell lennünk, idézve Márk evangéliumát

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15).

Jézus szavai is erre utalnak:

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! (Mt 10,7)

Azóta Márk atya újra El Caminó-i zarándoklatra kelt ebben az évben is, most rövidebb utat téve meg.

Éva elvégezve az egyetemet, férjhez ment, s a Sóskúton élő kétcsaládos anyuka a zenei tudását ma is kamatoztatja, ha kisegíteni kell, akár egy szentmisét is végigkísér, s a párkányi LITTLE SYMPHONY női kamarazenekar tagjaként gyakran szerepel társaival Felvidék-szerte. Ha gyerekei kicsit felcseperednek, talán újból vállalja a lelki élményt nyújtó zarándokutat.

A szervezők felhívták a figyelmet a következő találkozóra, amely a párkányi Marianum termében december 10-én 17.30 órakor lesz.

Egy újabb élménybeszámolót hallgathatnak meg, amikor a Budapestről érkező dr. Taczman Andrea czestochovai és krakkói zarándokútjáról tart beszámolót.

Szeretettel várják az érdeklődőket.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)