A rendezvényen 7 oktatási intézmény 9 csapata, 42 tanulója vett részt (az alapiskola felvételei)

Két év kihagyás után a Rákóczi Szövetség Perbetei Alapszervezete és az alapiskola újra megszervezte a hagyományos Rákóczi-napot.

A nap programja minden alkalommal nemzeti kultúránk valamely jelentős korszakához vagy személyiségéhez kapcsolódik. Az elmúlt években megemlékeztünk II. Rákóczi Ferencről, gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről, Gárdonyi Gézáról, Jókai Mórról, a csehszlovákiai magyarok deportálásáról és kitelepítéséről, ellátogattunk Mátyás udvarába, megidéztük a 18. század Magyarországát, a reformkor, valamint a forradalom és szabadságharc korszakát, megismertük környékünk kulturális és természeti értékeit.

A történelmi pályázat célja, hogy a gyerekek kutassanak, olvassanak minél többet, valamint az elkészített munka bemutatása során fejlődjön az előadókészségük.

A rendezvényt az iskola igazgatója, Szabó Edit nyitotta meg, aki köszöntötte a község polgármesterét, Zsitva Norbertet és a résztvevő 7 oktatási intézmény 9 csapatát alkotó 42 tanulóját.

A szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulóinak bemutatója (az alapiskola felvételei)

„Ebben az évben és jövőre rendezik meg a Petőfi-emlékévet a költő születésének 200. évfordulója alkalmából, amelynek egyik célja, hogy Petőfi újrapozicionálásán keresztül a nemzettudat, a nemzeti összetartozás, az identitás és az összefogás erősödjön. Fogjuk össze a magyarokat, fogjuk össze a nemzetet, éljenek bárhol: határainkon belül, határainkon túl, Európán belül, Európán túl, bárhol a világban. Petőfi olyan ember, olyan jelkép, példakép, aki újra össze tudja rendezni a nemzetet. Petőfi Sándor az egész magyarságot köti össze – átnyúlva az időn. Ő honfiúi szeretettel szerette hazáját, mindent képes volt feláldozni, akár még az életét is. Tehát fiatalságunknak ezt a tisztaságát kellene megérteni, továbbá, hogy a forradalmi tettek lehetnek tiszták is. Lehetnek mögötte rendkívül tiszta gondolatok, nagyon nemes érzések, egy nemzet sorsát előrevivő mozzanatok.  Azzal a céllal rendeztük az idei eseményt, hogy élővé tegyük a ma embere számára Petőfi örökségét” – mondta az iskola igazgatónője.

A Perbetei MTNYA IV. osztályos tanulói Petőfi életútjának (az alapiskola felvételei) bemutatásával, egy rövid történet eljátszásával színesítették a rendezvényt

Ennek kapcsán az idei pályázat témája „Petőfi Sándor, a lánglelkű költő”. A pályamunkák Petőfi életét, költészetét, a reformkort és a szabadságharc korát mutatták be. Összesen 9 bemutatót láthatott a zsűri, amelynek a tagjai voltak: Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke és Belán Ernő, a község krónikása.

A Perbetei MTNYA VII. osztályos tanulói Petőfi költészetével foglalkoztak (az alapiskola felvételei)

A szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói egy kis humort is becsempésztek a költőről szóló jelenetbe, melyet magas színvonalon adtak elő, nagy sikert aratva. A búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola Petőfi Pápán c. bemutatójában kiemelték Petőfi felvidéki vonatkozásait – Petőfinek búcsi származású tanára és iskolatársai is voltak. A muzslai Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola a magyar reformkort mutatta be, míg a Dunamocsi Magyar Tannyelvű Alapiskola Petőfi és a reformkor címmel tartott bemutatót. A tatabányai Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Gimnázium képviselői személyesen nem vettek rész, de bemutatójukról videofelvételt küldtek – bemutatták a költő életét, szavalatokkal és zenei betétekkel tűzdelve. A bobai (Magyarország) Döbrentei Gábor Evangélikus Általános Iskola és Óvoda kisfilmet készített a reformkorról és Petőfi életéről. A Perbetei MTNYA VII. osztályos tanulói a költészetével foglalkoztak, amellyel nagy sikert arattak. A Perbetei MTNYA IV. osztályos tanulói Petőfi életútjának bemutatását egy rövid történet eljátszásával színesítették és végül a IX. osztály tanulói számítógépes prezentáción keresztül mutatták be Petőfi, a szabadságharc költője c. előadásukat.

A búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói Petőfi Pápán c. bemutatójukban kiemelték Petőfi felvidéki vonatkozásait (az alapiskola felvételei)

A bemutató végén a diákok és a felkészítő pedagógusok elismerő oklevelet kaptak és könyvjutalomban részesültek.

A rendezvény további részében Orosz Örs beszélt nemrégiben megjelent könyvéről, amely tíz év kutatómunkájának eredménye: szép kivitelezésű, gazdag képanyaggal ellátott, tartalmas könyv.

Az előadó felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen fontos a múlt tisztelete és az értékmentő munka. A felkészítő pedagógusok ezt a könyvet kapták ajándékba.

Az iskola tanulói számára történelmi játszóházat szerveztek. Az elsősök meghallgatták, majd különleges technikával festették meg az Anyám tyúkját. A másodikosok és a negyedikesek felidézték a reformkori viseletet és bemutatták, milyen ügyesek a magyar huszárok. A harmadikosok megtanulták szavalni és énekeli a Befordultam a konyhába c. verset és illusztrációt is készítettek hozzák, az ötödikesek a kokárda történetét kutatták és készítettek egy különlegeset, mégpedig csokiból, a hatodikosok feltételezték, hogy Petőfi is szerette az édességet és finom mézes nyalókát készítettek – a csomagoláson a költő arcképével. A nyolcadikosok Petőfi-verseket szavaltak, amelyről filmfelvételt készítettek.

A Perbetei MTNYA IX. osztályos tanulói számítógépes prezentáción keresztül mutatták be Petőfi, a szabadságharc költője c. előadásukat (az alapiskola felvétele)

A program összeállításába, megszervezésébe, a kézműves foglalkozások lebonyolításába bekapcsolódtak: a Rákóczi Szövetség tagjai, a helyi alapiskola vezetése, pedagógusai, alkalmazottai, az alapiskola egykori tanulói.

Mivel az iskola fennállásának 70. évfordulójára emlékeztek az elmúlt tanév végén, az iskola vezetése úgy gondolta, hogy a 2022/23-as tanévben megszólítják iskolájuk egykori diákjait, hogy kapcsolódjanak be rendezvényeikbe, beszélgessenek tanulóikkal, mutassák be hivatásukat. A tanévnek azt a mottót adták: Együtt a múltban, közösen a jövőért!

A rendezvényt Ölveczky Elemérnek, a Rákóczi Szövetség Perbetei Alapszervezete elnökének zárszavával ért véget, aki elmondta, milyen fontos nemzeti történelmünk, megköszönte a felkészítő pedagógusok munkáját, s arra biztatta a gyerekeket, hogy szeressék az irodalmat, történelmet.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)