(Fotó: Gömör-Kishonti Múzeum, facebook)

Január 26-án 16 órai kezdettel a Gömör-Kishonti Múzeum Egy biológus naplójából címmel vadonatúj rendezvénynek ad otthont, mely a Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai című jubileumi kiállítás kísérőprogramjaként valósul meg. A tárlatvezetés a természettudományi kutatásokra és gyűjtésekre fókuszál majd, különös tekintettel a Rima-medence, a Bódva-völgy és a Murányi fennsík Nemzeti Park területén végzett kutatásokra. A látogatókat a múzeum biológusa, RNDr. Monika Gálffyová vezeti körbe a tárlaton.

A Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. E jeles esemény alkalmából az intézmény A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai címmel jubileumi kiállítást nyitott, mely 2023. március 31-ig tekinthető meg. Ennek keretében azon értéktárgyak kerülnek bemutatásra, melyek az elmúlt egy évtized során váltak a múzeum gyűjteményének részévé. Külön érdekesség, hogy akadnak köztük olyanok is, melyeket most első alkalommal láthat a közönség.

A Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményének a természettudományi gyűjteményalap is szerves és megkerülhetetlen részét képezi. E gyűjteményalap kezdetei a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium falain belüli gyűjtőtevékenységhez köthetők. A gimnáziumi gyűjteményt első pillanattól, azaz 1853-as létrejöttétől fogva a „múzeum“ jelzővel illették, s  felügyelője hosszú éveken át a Gömör-Kishonti Múzeum alapítója és első igazgatója, Fábry János volt.

A legelső gyűjteményi tárgyak a 20. század 30-as éveiben váltak a természettudományi gyűjtemény részévé. Itt különböző, a Gömörben előforduló madarak dermoplasztikus preparátumairól, vadásztrófeákról és néhány kisebb ásvány- és kőzetgyűjteményről beszélhetünk. A gyűjteményalap azóta természetesen jelentős mértékben bővült.

A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai című jubileumi kiállítás keretében a látogatóközönség nemcsak a múzeum legújabb műtárgyaival ismerkedhet meg, hanem betekintést nyerhet abba is, hogyan is néz ki egy biológus munkája. Ez a munka ugyanis nemcsak az új kiállítások előkészítéséről és kivitelezéséről szól. Elválaszthatatlan és elengedhetetlen részét képezi Gömör-Kishont természeti környezetének, élővilágának a kutatása is, mely kutatások újabb és újabb kiállítások alapjául szolgálnak.

„E kutatás elsősorban a gerincesek, legfőképp a madarak kutatását jelenti, azok elterjedésének, faji összetételüknek, viselkedésüknek és életük más aspektusainak vizsgálatát“ – konkretizálta Monika Gálffyová, a múzeum biológusa.

A kutatások és kiállítások mellett a biológus munkájának nem kevésbé fontos részét képezi az új gyűjteményi tárgyak beszerzése és feldolgozása. Számos új tárgy magángyűjtőktől, ajándékozás útján kerül a múzeumba.

Az aktuális természettudományi kutatások menetét és eredményeit a természettudományi gyűjteményalap kurátora, Monika Gálffyová mutatja be, és szót ejt majd a múzeum gyűjteményalapjába az utóbbi egy évtizedben bekerült gyűjteményi tárgyakról is, elmesélve, milyen módon kerültek az intézmény birtokába és mi történik velük azután, hogy a gyűjteményalap részévé válnak.

A rendezvény a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg. Belépti díj: 2 euró.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)