(Fotó: Új Krisztina)

Január 10-én megtartották az idei első nagyszombati magyar misét a Fő utcai Szent Ilona-templomban.

A szentmisét Kiss Róbert általános érseki helynök, vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános celebrálta. Koncelebrált a havi alkalmak rendszeres résztvevője, főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi lelkipásztor.

Imádkoztak a mise keretén belül a diákokért, a sikeres helytállásért, jó teljesítményért a vizsgákon a felelősségteljes, megfelelő felkészülés, tanulás után.

Az olvasmány felolvasásában közreműködött a pánsípon is játszó Földessy László a zoboraljai Zséréről.

Megemlékeztek a 20 évvel ezelőtt, 2003. január 15-én, 23. életévében elhunyt ifjú és ígéretes költőről, irodalmárról, a szímői Kantár Csabáról, akinek tavaly februárban az édesanyja, a Csemadok soraiban is aktívan tevékenykedő Kantár Éva is elhunyt. De megemlékeztek Debrecký Ilonáról is halálának 10. évfordulója alkalmából.

A zenei szolgálatot orgonajátékával Új Sámuel látta el, énekeltek Új Krisztina, az ifjú és ígéretes kántorunk édesanyja és Csámpai Boglárka egyetemista Gímesről.

A mise és a baráti összejövetel vendége Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke volt, aki az idei évben a tizedik születésnapjához érkező nagyszombati havi magyar miséket, összejöveteleket a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a világhálón.

A baráti összejövetelen beszélt a szervezetről, életéről, tevékenységéről, s könyvekkel, füzetekkel, a Magyarok Világszövetsége kiadványaival is megajándékozta a megjelenteket a szomszédos pasztorációs központban. Megjelentek az egyetemeken oktató docensek közül: Duffer Erzsébet, vagyis Dominika orsolyita szerzetesnővér, Hústyava István, Csámpai Ottó és Morovics László is. Utóbbi közülük minden hónapban felhívja a magyar diákok figyelmét a magyar alkalmakra – hangsúlyozandó: nem csupán a saját diákjaiét – s toborozza őket a havonta megrendezésre kerülő misékre és találkozókra.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)