Fotó: reformata.sk

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa közegyházi gyűjtést hirdet a Diakóniai Központ működésének támogatására. A szeretetszolgálat megerősítésére szánt adományokat az erre a célra elhelyezett külön perselyben lehet elhelyezni vagy a lelkészi hivatalokban befizetni.

A Diakónia Központ a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatának fejlesztésével és összefogásával megbízott hivatalos szakmai intézmény.

A szeretetszolgálat elsődleges helye az egyházközség, hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus mindannyiunkat int, hogy legyünk felebarátai a bajbajutottaknak, tudatosítva, hogy Ő előbb szeretett minket.

Bizonyos esetekben, például összegyházi programok és gyűjtések szervezésénél azonban szükség van arra, hogy a helyi gyülekezetek munkáját összehangoljuk. Többek között ezt a feladatot is végzi a Diakóniai Központ.

„Egyházunk gyülekezetei a mögöttünk lévő békétlen és vészterhes évben is bizonyították, hogy képesek az összefogásra. Jó példája ennek az Ukrajnából érkező menekültek befogadása és támogatása” – mondja Haris Szilárd diakóniai lelkész hozzátéve, hogy a szomszédban zajló háborús konfliktus döntően befolyásolta a Diakóniai Központ elmúlt évi tevékenységét, de hálaadással és jutalomként tartanak számon minden olyan további segélyprogramot is, amelyeket egyházunkban és annak gyülekezeteiben végezhettek.

Ide tartozik a Szeretethíd, a Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtés és az önkéntesek buzdítása.

Ezekről a programokról részletes tájékoztatást nyerhetnek az érdeklődők a Diakóniai Központ hivatalos lapjából, melynek címe – éppen az említettek miatt: Jutalom. Az egyelőre csak az interneten megjelenő újság a Facebook oldalon elérhető (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja).

Annak érdekében, hogy koordinációs tevékenységüket hatékonyan, a legtöbb egyházközséget elérve tudják végezni szociális adományboltokat hoztak létre Komáromban, Rimaszombatban és Királyhelmecen.

Az adományboltok azonban nem egyszerűen árusító helyek. A védett műhelyként is üzemelő intézményekben megváltozott munkaképességű személyek végzik a ruhák és élelmiszerek kiosztását asszisztenseik segítségével.

A három kirendeltségnek összesen 14 alkalmazottja van, köztük megváltozott munkaképességűek is, akik nehezen tudnának munkát találni. Mintegy 300 családnak nyújtanak rendszeres segítséget, nemcsak szimbolikus összegű kezelési költségért juttatott adományokkal, de szociális és lelki tanácsadás formájában is.

A rezsiköltségek és a minimálbér emelkedésével járó többletköltséget a Diakóniai Központ már nem tudja kigazdálkodni.

Amennyiben nem találnak forrást, az adományboltokat és az irodákat ez év folyamán kénytelenek lesznek bezárni. Az alkalmazottak munkanélkülivé válnak, a családok pedig segítség nélkül maradnak.

„Ez az oka annak, hogy egyházunk Zsinati Tanácsa gyűjtést hirdetett a Diakóniai Központ működésének támogatására. Tisztelettel kérjük a kedves Testvéreket, hogy amennyiben tehetik, járuljanak hozzá a gyűjtéshez, és imádságaikban hordozzák szolgálatunkat, melyet a gyülekezeteink javára végzünk” – indokolja a gyűjtés szükségszerűségét és kérve az adakozók támogatását Haris Szilárd diakóniai lelkész.

A Diakóniai Központ munkatársai a jövőben szeretnének nemcsak írásos formában, de személyes találkozások alkalmával is beszélgetni a szeretetszolgálatról, hogy jobban megismerhessék az adott közösségben lévők szükségleteit és kezdeményezéseit, keresve az együttműködés lehetőségét.

Ilyen alkalomra sor került már a komáromi, pozsonyi és barsi egyházmegye lelkészértekezletén.

(Iski Ibolya, Reformata.sk/Felvidék.ma)