Fotó: TASR

Előző cikkünkben hírt adtunk olvasóinknak az első együttérző ima kezdeményezésekről Most az újabb felhívásokat szemlézzük aktuális imakörképünkben.

Az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Prof. Dr. Jerry Pillay lelkész az öt kontinensen élő protestáns és ortodox egyházakhoz címzett körlevelében már a közel 5 000 áldozat és hozzátartozóik drámájára utalva írja:  A szörnyű földrengés okozta halál és trauma közepette fogjunk össze imáinkban, s kérjük, hogy az Élet Istene vigasztalja meg azokat, akik elvesztették szeretteiket. Ő adjon erőt az áldozatokkal való szolidaritásban a velük törődőknek. Imáinkat küldjük Istenhez az áldozatokért és családjaikért, valamint az egyházakért és a helyi közösségekért Szíriában és Törökországban. Mozgósítjuk világméretű egyházi kapcsolatainkat, hogy minél többen vállaljanak részt testvéreink megsegítésében.

A svájci központú, 1948-ban alapított egyházi világszervezetnek az öt kontinensen 350 tagegyháza van. Legnagyobb felekezeteik: az ortodox egyházak (keleti és közel-keletiek), anglikánok, asszírok, baptisták, evangelikálok, evangélikusok, mennoniták, metodisták, morvák, ó-katolikusok, pünkösdiek, reformátusok, egyesült/egyesítő és szabad/független egyházak, Krisztus tanítványai és a kvékerek.

Az Open Doors nemzetközi keresztyén szervezet aleppói partnereinek vezetője, Ibrahim Najjar, a földrengés súlyosságát ismertetve ezt mondta: – Mindannyian éreztük, hogy a halál közeleg. Majd így folytatta: – Arra kérünk minden keresztyént, hogy csatlakozzon hozzánk és imádkozzon azokért, akiket ez a tragédia érintett. Imádkozzunk azokért, akik szeretteiket veszítették el. A sérültekért és a folyamatban lévő mentési erőfeszítésekért. Arra kérjük a hívőket, imádkozzanak azért is, hogy az egyház Isten erejére támaszkodjon, és Krisztus népe személyválogatás nélkül forduljon azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van Őreá.

Az antióchiai és az egész keleti görög ortodox patriarchátus csapata, Őboldogsága, X. János pátriárka vezetésével gyors értékelést végzett a hatékony reagálás érdekében. Miután tájékozódott a helyi katasztrófaelhárító hatóságoknál, a patriarchátus segélyanyagokat – köztük élelmiszereket, téli matracokat és takarókat – kezdett szétosztani Aleppóban, Hamában és Lattakiában, hogy biztonságos menedéket biztosítson azoknak, akik elvesztették otthonukat. Őboldogsága felhívásában így fogalmaz: „Ez a példátlan földrengés nagy károkat okozott az életekben. Arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok vigasztalásért, a sebesültek gyógyulásáért, valamint a szenvedők és a hajléktalanok megsegítéséért, akiknek nincs tető a fejük fölött.”

A Baptista Világszövetség arról számolt be, hogy a baptisták a világszervezet központjában összeültek, hogy megtervezzék a segélyszolgálatokat. Ezalatt a Magyar Baptista Segélyszervezet mozgósított egy csapatot a helyszínen zajló segélyakciók szervezésére és végrehajtására. A Baptista Világszövetség  imára szólította fel a keresztényeket minden kontinensen.

A Református Egyházak Világközössége, amelyik 105 országban, 233 tagegyházban több, mint 100 millió hívőt fog össze kongregacionalista, presbiteriánus, református, egyesült, és valdens felekezetekben, megrendülten tapasztalja, hogy 24 órán belül már 5 ezernél többre emelkedett a borzalmas földrengés áldozatainak a száma. Joseph Kassab, a Szíriai és a Libanoni Nemzeti Evangéliumi Zsinat (NESSL) főtitkára így fogalmazott: – Az aleppói (Szíria) gyülekezet már élelmet és meleget nyújt. Ugyanez a helyzet Lattakiában, ahol a gyülekezet megrémült embereket fogadott be, akik a templomban találnak menedéket. Ugyanez a helyzet több szíriai gyülekezetünkben is. A pillanatok alatt hajléktalanná vált embereknek matracokra, takarókra és gázolajra lesz szükségük a hideg télben.

A NESSL nevében fordulok Önhöz a rendkívüli körülmények miatt, amellyel ez a földrengés sújtott ártatlanokat, akik eleve politikailag bizonytalan területen élnek. Ma mindennél többet szenvednek a természet erői miatt. Kérem, imádkozzanak értük, és ha tehetnek valamit nyomorúságos helyzetük enyhítésére, tegyék meg testvéreikért.

A Lutheránus Világszövetség, melynek 99 országban, 149 tagegyházban mintegy 77 millió evangélikus egyháztagja van, szintén felhívással fordult öt kontinensen élő híveihez. Allan Calma, a világszövetség humanitárius segélyügyekért felelős nemzetközi koordinátora elmondta: – A hőmérséklet csökken, a régió nagy részén havazik, a következő napokban fagypont alatti hőmérséklet várható. A menedékhelyhez való sürgős hozzáférés prioritást élvez, mivel sokan attól tartanak, hogy az utórengések áldozataivá eshetnek. Ezért nagyon sokan alszanak autókban és parkolókban. Imádság és túlélést biztosító konkrét eszközök kellenek: sátrak, melegítő takarók, tartós élelmiszer, víz és gyógyszer.

A Református Egyházak Világközösségének a honlapján olvasható Apwee Tingnek, az Ausztráliai Egyesült Egyház lelkészének imádsága: Urunk, könnyek között is reménykedő szívvel imádkozunk azokért a családokért, akik elvesztették szeretteiket, adj erőt és bölcsességet nekik. Könyörgünk, a romok között kutató mentőcsapatoknak is adj erőt, hogy megmenthessék azokat, akik még a romok alatt vannak. Fohászkodunk az orvosokért, nővérekért, segítsd őket, hogy hatékonyan láthassák el a sérülteket. Kérünk, Urunk, hogy a különböző helyekről érkező önkénteseknek legyen erejük és bátorságuk, hogy együtt segítsünk az áldozatokon. Istenünk, Te minden erő forrása vagy, adj egy reménysugarat Törökország és Szíria megpróbált népének. Urunk, Istenünk, Te a bölcsesség Ura vagy, adj nekünk lelki egységet és érző szívet, hogy átérezzük Törökország és Szíria népeinek szenvedését, bánatát, s mindvégig tudjunk értük Hozzád imádkozni Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus által, a Lélek vigasztaló világosságában. Ámen.

(Írta, a szövegeket fordította Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)