(Fotó: Fekete Irén, Facebook)

Szorosabb együttműködésre törekszik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a győri székhelyű Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán – és Társadalomtudományi Kar. A szakmai egyeztetések első köre a napokban zajlott le. Hamarosan szeretnék hivatalos keretek között is megerősíteni a kibontakozó együttműködést.

Mint Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke a Felvidék.ma-nak kifejtette:

a kölcsönös együttműködés kialakítása a pedagógusaink munkájának támogatására, intézményeink fejlesztésére irányul.

Az egyeztető szakmai találkozóra február 9-én, Komáromban került sor, melyen a pedagógusszövetség vezetése mellett dr. Pongrácz Attila, a győri intézmény dékánja által vezetett küldöttség vett részt.

„Kölcsönös volt a szándék, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat. Azonban az intézményünk már huzamosabb ideje szakmai kapcsolatban állt a felvidéki magyar felsőoktatási intézményekkel” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán – és Társadalomtudományi Kar dékánja.

Jelezte: a kar már a kilencvenes évektől szoros kapcsolatban áll a felvidéki magyar felsőfokú oktatási kezdeményezésekkel. Magyarországi oktatók is tevékenykedtek ekkor a Komáromi Városi Egyetemen. Napjainkban a Selye János Egyetemmel működnek együtt.

„A pedagógiai kultúránkkal, szakmai tudásunkkal és hátterünkkel szeretnénk segíteni a felvidéki magyar pedagógusokat. Továbbá lehetőséget teremtünk arra is, hogy a felvidéki fiatalok és pedagógusok megismerjék a győri képzéseinket, szakirányú továbbképzéseinket”

– fogalmazott a dékán.

A szakmai előkészítő munkát a héten kezdték el. Már részben a kibontakozó együttműködés jegyében a győri tanintézmény szakmai gárdája is jelen lesz a jövő héten zajló XXVII. Komáromi Pedagógiai Napokon.

A keddi ünnepélyes megnyitó mellett szakmai előadásokkal is készülnek..Főleg továbbképzéseket, szakmai kurzusokat és programokat kínálnak a felvidéki kollégáiknak. Ennek az alapja a több évtizedes kapcsolat a felvidéki magyar pedagógusképzéssel.

„Kölcsönösen segítjük egymást, a hivatalos együttműködési megállapodás keretében tudjuk ezt a segítséget intézményesíteni” – szögezte le dr. Pongrácz Attila.

A megállapodással kapcsolatban a dékán úr kifejtette: már végezzük az előkészítő munkát, aminek eredményeként konkretizáljuk, hogy mely területeken tudunk együttműködni. A területek között említette a továbbképzést, a pedagógusok felkészítését, diákcseréket, hospitálást az egymás szakmai munkájának  megismerése érdekében.

A Széchenyi Egyetem egyes karain százával tanulnak felvidéki hallgatók a tanárképzés mellett a műszaki, közgazdasági, jogi szakterületen is. „Nyilván ez is erősíti azt, hogy nekünk fontos együttműködni az SZMPSZ-el, a felvidéki oktatási intézményekkel. Bízunk benne, hogy minél több konkrét programot tudunk megvalósítani,  ami ezt az együttműködést erősíti” – summázta dr. Pongrácz Attila.

Mint korábban már beszámoltunk róla, az SZMPSZ igyekszik minél szélesebb körben erősíteni a szakmai kapcsolatait a magyarországi oktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel. Mindezt a felvidéki magyar pedagógustársadalom minőségi szakmai fejlesztéséért, a közösség erősítéséért végzi.

Egyébként a pedagógusszövetségnek nem ez lesz az első ilyen jellegű megállapodása anyaországi felsőfokú tanintézménnyel. Mintegy három évvel ezelőtt a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával írt alá hasonló együttműködési megállapodást.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)