(Fotó: Gilányi István)

A Petőfi 200 program keretében a Szövetség a Közös Célokért diákutaztatási programjában a nagykaposi Gimnázium 18 elsős diákja és két kísérő tanára május 17-én látogatást tett a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban.

A résztvevők a Tabu című múzeumpedagógiai foglalkozás során Petőfi életével és költészetével ismerkedhettek játékos, interaktív formában.

A foglalkozás helyszínéül szolgáló „Kalamáris Vendéglőben” a diákok csoportokra voltak osztva, és egymással vetélkedtek. Volt szabad asszociációs játék, Petőfi-versekben szereplő népnyelvi kifejezések értelmezése és megtalálása a kiállított tárgyak között, valamint tippelős játék a költő kedvenc ételeiről, italairól.

A foglalkozás közelebb hozta a diákokhoz Petőfi emberi és költői személyiségét. Megtudhatták, hogy milyen szerepet játszott Petőfi költészetében a népiesség, és ez hogyan hatott a korabeli irodalomra, ill. mit kezdhet egy mai fiatal Petőfi költői hagyományával – például lásd: Red Bull Pilvaker.

Ezt követően a Múzeumfalu szabadtéri kiállításának megtekintésére került sor.

A tárlatvezető először a múzeum történetéről beszélt, majd bemutatta az egyes néprajzi tájegységek jellegzetes lakó- és gazdasági épületeit, berendezési- és használati tárgyait, kiemelve az etnikai és vallási különbözőségeket. Továbbá egy rekonstruált honfoglalás kori falu életébe is betekintést nyertek a tanulók. Sajnos az idő nem volt kegyes, ugyanis végig zuhogó esőben zajlott a tárlatvezetés.

Gilányi István felvételei:

(Németh Tímea)