Fotó: Szalai Erika

A Szlovákiai Civil Becsületrend díjával idén kilencedik alkalommal díjazták azon személyeket, akik eddigi életük során tetteikkel, személyes példaadásukkal követendő példává váltak közösségük számára. Szombaton délután a komáromi Kultúrpalotában Ladányi Lajos és Orosz Örs vehette át a 2023-as év díját.

A vendégeket Klemen Terézia, a díj alapítója üdvözölte, majd felkérte a résztvevőket, hogy egyperces néma csenddel adózzanak az idén elhunyt néhai kuratóriumi tagok, Vasik János és Csiffáry Károly emlékének.

„A Civil Becsületrend Kuratóriumának tagjai ‒ Albert Sándor, Sellbert Sándor, Dusza János, Fibi Sándor, Élesztős Pál, id. Hulkó Gábor, Kollár Zoltán, Klemen Diána, Klemen Terézia – személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját képviseli” – fogalmazott a díj alapítója.

Klemen Terézia aláhúzta: ennél a díjazásnál nem számít a politikai hovatartozás, a bőrszín, csak az, ki mennyire képviseli és közvetíti az alapvető emberi értékeket és tesz közösségünk javára önös érdek nélkül.

„Ahogy ez jelszavunkban is megfogalmazódik: Virtute et Exemplo (Erénnyel és példával)” – hangsúlyozta.

Fotó: Szalai Erika

A díjazottak emlékérmet kapnak, Turi Török Tibor kimondottan erre az alkalomra készült alkotását. A társaság ezzel az elismeréssel kívánja a kitüntetettek tevékenységének egyetemes és örök értékű humánumát mindenki számára követendő például állítani.

Mint elhangzott, Ladányi Lajost a zoboraljai szórványvidék magyarságának megmaradása érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért, különösen a társadalmi, kulturális élet és oktatás megőrzése és fejlesztése terén végzett fontos és értékes munkájáért díjazták.

Csáky Pál laudációjában Ladányi Lajos életrajzából kiemelte néhány közéleti kezdeményezését is, mint például az iskolabusz indítását, melynek köszönhetően azok a zoboraljai magyar gyermekek is tanulhattak magyar alapiskolában, akiknek községében nincs ilyen iskola, továbbá a Generációk Találkozása zenei és művészeti fesztivált, az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola alapítását, a nagycétényi óvoda és bölcsőde építését, emellett hangsúlyozta az MKP-ban betöltött szerepét, valamint, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulásnak az alapításától támogatója, tagszervezetének elnökeként. Csáky Pál leszögezte: társadalmi szerepvállalásaival formát, esélyt, reményt adott a szórványban élő magyaroknak. „Mindezen tevékenységei okán kijelentem, hogy Ladányi Lajos méltó arra, hogy a Szlovákiai Civil Becsületrend tulajdonosa legyen” – fogalmazott. Ezt követően a jelenlévők egy Ladányi Lajossal készített portréfilmet tekinthettek meg, melyben a díjazott mesélt életéről, értékmentő és közösségi szerepvállalásairól.

Fotó: Szalai Erika

Orosz Örs a felvidéki Árpád-kori emlékek feltárásáért, történelmi szobrok felkutatásáért, valamint jogvédő aktivista tevékenységéért és a Gombaszögi Nyári Tábor felélesztéséért kapta a díjat.

Bárdos Gyula laudációjában kiemelte, Orosz eddigi életpályáját a természet szeretete, a környezet védelme, a felvidéki magyarok érdekvédelme, jogainak biztosítása, bővítése és a civil társadalom szerepének erősítése jellemezte. Hangsúlyozta, egy olyan közéleti személyiség, aki nem ismer lehetetlent, és emberfeletti munkát végez. „Teszi a dolgát, mindazt, amit fontosnak tart ahhoz, hogy a saját szülőföldünkön – nem másodrendű polgárként – sikeresek lehessünk” – fogalmazott Bárdos, majd hozzátette, ebből kifolyólag számos konfliktust is vállal, mivel „mindig akadnak kibicek, gáncsoskodók, akiknek semmi sem drága”.

Mint mondta, az Orosz Örs által prezentált munkák – a régészeti feltárások, szobormentések, kerékpártúrák, nyári táborok, könyvkiadványok, a diákkörökben végzett tevékenység – mind joggal predesztinálja őt a Szlovákiai Civil Becsületrend díj elismerésére. Bárdos megemlítette azt is, Orosz Örs sikeres önkormányzati és megyei képviselő, illetve, hogy 2015-ben kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységért Lőrincz Csaba-díjban részesült. A laudációt követően Orosz Örsről is levetítettek egy portréfilmet.

Orosz Örs a díjat megköszönve kiemelte a civil kezdeményezés fontosságát, illetve köszönetet mondott barátainak, családtagjainak, hangsúlyozva, a méltatásban is elhangzott tevékenységek, eredmények mind csapatmunkának köszönhetők, illetve aláhúzta, támogatóik nélkül sem érhettek volna el eredményeket. Ladányi Lajos megköszönve a díjat úgy fogalmazott, számára a jutalmazott bizalom további kötelezettségvállalást jelent.

Az eseményen Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versét adta elő, illetve a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kíséretében fellépett Bogány Csenge, Tímár Tímea és Endrész Ferenc. A rendezvényen tiszteletét tette dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövete is.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)