Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendezésében a Szent Adalbert Központban került sor a „Mindörökre érvényes legyen!” az Aranybulla a függőpecsét másolatával című díszkötet bemutatójára. 

A teljesen megtelt ünnepi teremben a résztvevőket Esztergom város alpolgármestere, dr. Alberti Péter, és Mohos Péter segédpüspök, az Esztergomi Főkáptalan nagyprépostja köszöntötte.

A püspök atya elmondta, hogy e díszkötet bemutatója segít azonosítani elődeink által gyökereinket, hagyományainkat, megőrizni identitásunkat, mellyel a belső önazonosságunkat is erősíteni és őrizni kell.

Az állam (egykor a királyság) és az egyház nem volt és nincs összekapcsolva, de közöttük gyümölcsöző együttműködés volt és van, lennie kell a jövőben is. A lelkiismereti szabadságjogok tiszteletben tartása a legfontosabbak ma is. A keresztény hit megtermékenyíti a kultúrát, s a kereszténység ad hátteret mindehhez. A keresztény hit magában hordoz olyan értékeket, melyek hatnak a társadalmi életre, még akkor is, ha változásokat tapasztalunk.

Ezért fontos, hogy emlékezzünk az értékekre, mint az Aranybullára, hogy megfogalmazzuk, melyek az értékeink, s ehhez mérjük a saját értékeinket is egyénileg és a közösségben is. A kötetet bemutatta Körmendy Kinga Pro Urbe Esztergom díjas kodikológus.

Magyarországon az Aranybulla volt az első oklevél formájában kiadott királyi kiváltságlevél. 1222. április közepén állíthatták ki, de a pontos dátumot nem ismerjük, csak egy 1318. évi hiteles másolatban maradt fenn az esztergomi Prímási Levéltárban.

II. András Aranybullája a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvényeként a megszületését követő későbbi századokban hivatkozási alap volt a rendi szabadság védelmében, a 16. századtól pedig egészen a 20. század közepéig az írott törvénycikkelyeiben vagy csak a szellemében.

Kiadásának okai és előzményei ma is kutatás tárgyát képezik. Az oklevél leglátványosabb eleme a mindkét oldalán mintát viselő arany függőpecsét.

A bemutatón közreműködött: Pálmai Árpád karnagy, aki középkori gregorián énekekkel idézte a múltunk dicsőítéséről szóló legszebb dallamokat. A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható volt.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)