Fotó: Udvari Kamaraszínház

Az Udvari Kamaraszínház négyrészes videó-összeállítása a világhálón megidézi a trianoni tárgyalás előtti 25 évben történteket, azokat az eseményeket, amelyek a Nagy Háborúhoz, majd az ország feldarabolásához vezettek.

A történelmi tényeket szolgáltató alapszöveg Horváth Jenő (1881–1950) A Milleniumtól Trianonig (Nyitott Könyv kiadó, 2004) című részletes, alapos történelmi tanulmánya, amelyet Szigeti Réka dramaturg úgy adaptált, hogy az eredmény követhető egység maradjon. Andrási Attila Jászai Mari-díjas író-rendezőnek és csapatának köszönhetően az érdeklődők számos új történelmi részletet ismerhetnek meg Magyarország történelméből.

„Az ezeréves Magyarország” címet viselő első részből megtudhatjuk, hogy 1896-ban, a magyar állam fennállásának ezredik évében mekkora területű, mekkora lakosságú volt, és milyen gyarapodásnak indult az ország.

A második rész az európai helyzet átalakulásával foglalkozik, amikor az ún. magyar kérdés az európai politika frontvonalába kerül. Láthatjuk Bánffy Dezső, Széll Kálmán, Apponyi Albert politikai küzdelmeit, de fény derül arra is, hogy Bülow német külügyi államtitkár vagy éppen II. Miklós cár hogyan mozgatják a szálakat a monarchiában és Oroszországban. Tisztázódik az is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felosztásának terve már az 1900-as évek elején felmerült.

A harmadik epizód az 1800-as évek végének, az 1900-as évek elejének Monarchiájával foglalkozik: mit jelent a hármasszövetség, illetve hogyan járul hozzá az akkori európai béke és egyensúly megteremtéséhez többek között Apponyi Albert gróf, Goluchowsky Agenor gróf, II. Miklós cár, Széll Kálmán, Ferenc Ferdinánd. Feltűnik a politika egén a székely származású Ugron Gábor is, aki jó francia kapcsolatokkal rendelkezett, illetve ekkor kerül középpontba Tisza István gróf is, aki a politikai térfélen Apponyival szemben helyezkedett el.

A dokumentumfilm-sorozat negyedik része bemutatja Tisza próbálkozását, hogy megmentse az 1867-es kiegyezést és helyreállítsa a király és a magyar nemzet közötti összhangot. Ezen a ponton két világ csapott össze, a pártok, és az egész magyar közélet keretei felbomlottak.

Az egyes epizódokban színészek adják egymásnak a szót, és valamennyien narrátorként funkcionálnak. Hol szárazabb, hol érdekesebb tényeket közölnek, és így izgalmas korrajz tárul elénk a 100 évvel ezelőtti időkről a kiváló színészek jóvoltából: Csizmadia Gergely, Csomor Csilla, Dóczy Péter, Kákonyi Tibor, Krizsik Alfonz, Papp Annamária, Stelly Zsófia, Szabó Sipos Barnabás, Szemerédi Bernadett, Széplaky Géza.

Dramaturg: Szigeti Réka, rendezte: Andrási Attila Jászai Mari-díjas.

(Cservenka Judit/Felvidék.ma)