Bacsó Péter (Fotó: A párkányi Ady Endre Alapiskola)

Már javában tombol a nyár, így azt hinnénk, pedagógusaink is a megérdemelt szünidőt élvezik.

Látogatásom idején – a szünet kezdetén – az iskola előtt diákok és pedagógusok serege állt, akik azóta már az iskolai és egyéb táborokban élvezik a nyarat. A Párkányi Ady Endre Alapiskola szünetének első hetében egy kora reggeli órára beszéltem meg találkozót az iskola igazgatójával, Bacsó Péterrel, hogy egy rövid év végi számadást kapjak az ország harmadik legnagyobb magyar iskolájáról.

Bacsó Péter iskolaigazgató három évvel ezelőtt került az iskola igazgatói posztjára. A földrajz-ökológia szakos tanár korábban nem töltött be ilyen tisztséget, de ebben az iskolában tanított már több éve.

A 650-es létszámú iskola a harmadik legnagyobb magyar tannyelvű alapiskola az országban. A párkányi körzetben a 22 magyar faluból mindössze Muzslán, Szőgyénben, Kéménden, Köbölkúton, Ipolyszalkán van 1–9. évfolyamos alapiskola, s két településen 1–4. évfolyamos kis létszámú alapiskola, Kisújfalun és a várostól 2 km-re fekvő Nánán. Így érthető, hogy a párkányi mindig beszippantotta a vidékről ingázó tanulókat is.

Az elmúlt tanévet értékelve az igazgató úr elmondta:

„Valóban a mi iskolánk az Alsó-Garam mente, sőt az Ipoly mente azon diákjait is szívesen fogadja, akik valamilyen okból a városi iskolát választják, vagy éppen a kényszer viszi rá őket, hogy naponta utazzanak. Legfőbb pedagógiai célkitűzésük a korszerű oktatáson kívül a pedagógiai fejlesztés, melybe bevonják a pedagógusok szakmai ismereteit.

Az éppen befejezett tanév eredményei is arról tanúskodnak, hogy diákjaink kitűnő eredményeket érnek el, mind a tananyag elsajátításában, mind azon kívül, a tehetséggondozó alkotó vagy pályázati versenyeken. Mintegy ötven versenyen vettek részt idén is és kitűnő eredményekkel tértek haza Budapestről, ahogy hazai vetélkedőkről, versenyekről is.”

Az iskola igazgatójáról, Bacsó Péterről az is közismert, hogy amióta Párkányban van, rendszeresen bekapcsolódik a város magyar közéleti programjaiba, egyrészt jelenlétével, de gyakran ünnepi szónok is egy-egy történelmi megemlékezés, nemzeti ünnep alkalmából. A legutóbbi két alkalommal is jelen volt pedagógusaival a magyar óvoda védelmében megszervezett tüntetésen, de zsűrizett már a város egyházi óvodájában is egy történelmi vetélkedőn.

„Közösséget éltetni, formálni csak úgy lehet, ha magunk is részt veszünk a közösségi életben. Párkány és környéke magyar közösségi élete is segíti a magyar iskolák népszerűségének növelését, a kisdiákok szereplésével, a közösségben való családi részvétellel. Csak a közösségek tartják meg a felvidéki magyarságot is, és természetesen a magyar iskola, de a kultúra megélése, művelése is. Ismeretes, hogy az iskolák létszáma országos viszonylatban is csökken, nemcsak a még mindig eltévelyedett magyar szülők miatt, de a demográfiai csökkenés is nagyban érinti a magyar anyanyelvű polgárokat” – mondja.

Fotó: A párkányi Ady Endre Alapiskola

Az igazgatói iroda falán berámázott kép fogad magyar nemzeti imánkkal és a Szent Koronával, az igazgatói asztalon pedig a bibliai idézet: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Károli Gáspár) Ez hívő emberre vall, jegyzem meg, amiről így nyilatkozik az igazgató úr:

„Igen! Én nyíltan vállalom, hogy hívő ember vagyok. Iskolánkban is fontosnak tartom a vallásoktatást. A város lakosságának 70%-a keresztény. Egyik fő célom, hogy az iskola és az egyház közelebb kerüljön egymáshoz, gyerekeink a vallási oktatáson keresztül az erkölcsi nevelés szellemében nevelkedjenek, már amennyire ezt az alapiskola segíteni tudja. Minden nagy iskolai rendezvényre meghívjuk a katolikus és a református egyház képviselőit. Így van ez tanévnyitókor, de tanévzáró alkalmával is.”

A párkányi Ady Endre Alapiskola pedagógusai, igazgatója már a nyári szabadságukat töltik. Vannak, akik tábort vezetnek, de azt is tudjuk, hogy számukra nem június utolsó napjával fejeződik be a tanév, s nem szeptember elsején lépik át ismét az iskola kapuit.
A pedagógus élete örök felkészülés szünet előtt, iskolaév kezdete előtt, és persze a tanév alatt is. S így van ez jól, mert a jövő nemzedék nevelésére való felkészülés nem merülhet ki egy több évtizedes diploma megszerzésével, a világ változása a gyermekeink fejlődéséért felelős pedagógusokat is állandó továbbképzésre készteti.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságát vezető Novák Katalin államtitkár a 2020. augusztus 24-én tartott budapesti tehetséggálán adta át Bacsó Péternek, a párkányi Ady Endre Alapiskola földrajztanárának, s egyben új igazgatójának a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat. Ez a díj 2013 óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére. Ebben az évben összesen több mint 350 jelölés érkezett, ebből ötvenen részesültek elismerésben.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)