(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Palóc Társaság az idei esztendőben is meghirdeti a „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat” című magyarságverseket mondó versenyét. Az érdeklődők október 25-ig jelentkezhetnek.

Mint Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében kifejtette:

az idei évben a magyar szabadságharc költője Petőfi Sándor születésének 200. és a szülőföldhöz való hűség költője, Sajó Sándor születésének 155. évfordulója tiszteletére szervezik meg a magyar vers ünnepét.

A versmondó versenyre az alap- és középiskolák tanulóit várják, a felvidéki versmondók mellett örömmel várják a magyarországi, délvidéki, őrvidéki, erdélyi, kárpátaljai fiatalok jelentkezését is.

A versmondóknak az idei évben is két költeménnyel kell készülniük a versünnepre. A Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan egy tetszés szerint választott Petőfi Sándor költemény mellett egy ugyancsak szabadon választott Sajó Sándor verset kell könyv nélkül előadniuk a megmérettetésen. A versmondó fiatalokat neves előadókból, színművészekből álló bírálóbizottság fogja értékelni.

A versenyre Sajó Sándor születésnapjához kapcsolódva november 10-én, pénteken kerül sor Ipolyságon.

A szavaló ifjúság az alábbi jelentkezőlap kitöltésével jelentkezhet a versenyre. A jelentkezőlapon fel kell tüntetni a versmondó nevét; életkorát (ahány éves 2023-ban); a korosztályt (alapiskola, középiskola); a felkészítő és/vagy a versenyző email címét valamint az előadandó két költemény címét a költő nevével.

A jelentkezőlapokat október 25-ig fogadja a Palóc Társaság a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk címen.  Érdeklődni belföldön a  047 / 488 53 13, külföldről a 00 421 47 488 53 13-as  távbeszélőszámon lehet.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és a Szövetség a Közös Célokért társulás támogatásával valósul meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)