Illusztráció

A Dialóg nonprofit szervezet 2023 júliusában hirdette meg a Soóky László drámapályázatot szlovákiai magyar szerzők részére műfaji és tematikai megkötés nélkül.

2023. október 31-ig nyolc jeligés színmű érkezett be, melyet egy öttagú szakmai bizottság értékelt. A szakmai bizottság tagjai voltak: Hizsnyan Géza színházi szakember, Kováč Péter dramaturg, a zólyomi J. G. Tajovský Színház igazgatója, Lakatos Krisztina kulturális újságíró, szerkesztő, Forgács Miklós, a Thália Színház dramaturgja, valamint Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház művészeti vezetője.

A kuratórium 2023. december 8-i találkozóján hosszasan értékelte a beérkezett pályaműveket, és az alábbi döntést hozta.

A szakmai bizottság örömmel konstatálta, hogy a korábbi években megismert pályázók ismételt jelentkezése mellett új szerzők is reagáltak a felhívásra. Több beérkezett pályamunka hordozott ígéretet a nyelvi-poétikai megformáltság vagy a mű víziója tekintetében, ugyanakkor problémák sorát vetette fel a drámai szövegek alapvető szabályainak tudatos alkalmazása terén.

A zsűri úgy döntött, összességében nincs olyan pályamű, amelyet ajánlani tudna színpadi bemutatásra, a gyengébb színvonalú művek díjazása viszont csökkentené a kezdeményezés  szakmai hitelét. Ezért a díjakat a 2023-as évben nem osztja ki.

A Dialóg harmadszor hirdetett drámapályázatot (2019, 2021, 2023); a három évfolyam tapasztalata megmutatta, hogy a szlovákiai magyar dráma nem tudja önmagát életre hívni, ha nincs biztosítva a szakmai háttér, amely lehetőséget ad az érdeklődőknek a műfaj sajátos szabályainak megismerésére.

A zsűri véleménye szerint a kezdeményezés hosszú távon csak akkor életképes, ha párhuzamosan több olyan műhelyjellegű szakmai program jön létre, amely megalapozza a szlovákiai magyar kortárs dráma pozícióját nemcsak társadalmilag, hanem szakmai téren is. Olyan tanfolyamokra, workshopokra, kerekasztal-beszélgetésekre van szükség, amelyek nem csak rámutatnak a műfaj fontosságára, hanem lehetővé teszik annak alaposabb megismerését, az írástechnikai készségek elsajátítását, fejlesztését. A Dialóg nonprofit szervezet a jövőben szeretne ebben a szakmai felkészítő munkában részt venni, bízva abban, hogy más intézmények, szervezetek is csatlakoznak hozzá.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)