(Fotó: Farkas Iván, Facebook)

A Don-kanyar áldozataira, valamint a II. világháborúban elesett magyar katonákra emlékeztek Kőhídgyarmaton január 20-án, szombaton. Már hatodik alkalommal került sor az egykori Párkányi járás 32 településének regionális megemlékezésére, melynek az idén Kőhídgyarmat Önkormányzata adott helyet a kőhídgyarmati templomparkban, ahol az I. és a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonák emlékére állított emlékmű is található. Itt volt olvasható a 32 település hősi halottjainak a névsora is, települések szerint.

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás Kőhídgyarmat Önkormányzatával, valamint a Csemadok Kőhídgyarmati Alapszervezetével közösen szervezte meg az idei, rendhagyónak is mondható megemlékezést. Ebből az alkalomból került megszervezésre a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg 1942-1943 évi Don menti harcainak, az ott hősi halált halt, megsebesült, fogságba esett és a harcokat túlélt tagjainak emlékére az első „Felvidéki Doni Hősök Emléktúra”, az oroszkai Military Historical múzeum Hagyományőrző Tagozatának szervezésében és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás védnökségével.

Az emléktúra a barti központi katonai emlékhelyről indult szombaton 11:30 órakor a magyar himnusz eléneklésével és a díszparancs felolvasásával, amelyet a Memoriae Patrum elnöke ünnepélyesen átadott az emléktúra parancsnokának.

A túrán a hagyományőrzőkön kívül civil személyek is részt vettek. Voltak, akik a nagyapjuk emléke előtt tisztelegve teljesítették a 12 kilométeres túrát.

Az emlékmenet megérkezésével a díszőrök is elfoglalták helyüket és kezdetét vette az emlékezés. Elsőként Juhász Gyula, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte verssel a jelenlévő emlékezőket és a vendégeket. Majd Kőhídgyarmat polgármestere, Richtárik János üdvözölte a résztvevőket.

(Fotó: Hubacs Sándor)

A 81 évvel ezelőtti doni eseményekről Illésfalvi Péter, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze tartott tartalmas visszaemlékezést, felidézve az akkori eseményeket, majd ismertette a jelenlévőkkel, hogy

Kőhídgyarmat vonatkozásában 67 név található a Hadtörténeti Levéltár adatbázisában, ebből 44 ember neve a doni hadi eseményekhez köthető.

Kiemelte Kara János nevét, aki őrvezetőként 1943. február 7-én halt hősi halált és a Magyar Vitézségi Érem kisezüst fokozatával tüntették ki kiemelkedő helytállásáért, valamint Kotra Tibort, aki a hídfőcsata idején Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott. Az emlékeket lassan fátyol fedi, de nekünk kötelességünk megőrizni, zárta összefoglalóját Illésfalvi Péter.

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke, Bréda Tivadar arról szólt az emlékezőkhöz, hogy az emlékezés nemcsak a hadtörténészek, hanem mindnyájunk feladata és kötelessége. Majd felidézte a saját családjában tapasztaltakat, hogy a rendszerváltás előtt még beszélni sem volt szabad ezekről az eseményekről. Csak otthon, egy pislákoló gyertya fényénél emlékeztek a szeretett férjre, édesapára, nagyapára.

Indulás Barton (Fotó: Hubacs Sándor)

Említést tett a hadiárvákról és a hadiözvegyekről is, akik a II. világháború névtelen hősei. Majd zárszóként megköszönte az önkormányzatnak és a Csemadok helyi alapszervezetének a segítséget, valamint köszönetét fejezte ki az oroszkai Military Historical múzeumnak az első Doni Hősök Emléktúra megszervezéséért, annak reményében, hogy talán sikerül ebből is hagyományt teremteni.

Ugrik Angelika kőhídgyarmati hitoktató Vitéz Bányai József utolsó, szívszorító levelét olvasta fel, melyet édesanyjának írt a Don-kanyarból.

Ezt követte az emlékmű megkoszorúzása. Koszorút helyezett el Leskó László alezredes, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének véderő-, katonai és légügyi attaséja és dr. Bíró Andor, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság igazgatója. Az oroszkai Military Historical múzeum nevében Zsákovics László helyezett el koszorút.

Kőhídgyarmat este (Fotó: Bréda Tivadar)

A történelmi megemlékezés a Magyar takarodóval ért véget, majd a díszlövések után mindenki elhelyezhette az emlékezés gyertyáit, akár a kifeszített molinó vagy az emlékmű előtt. A megemlékezést jelenlétükkel megtisztelték: Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, Berta Csaba főhadnagy, a HM HIM szakreferense, valamint néhány közeli település polgármestere. Közreműködtek: Horányi László Jászai Mari-díjas színművész, Vecserka Péter tárogatón, ifj. Zsákovics László énekkel, valamint a kőhídgyarmati vadászok egyesületének tagjai, akik finom vadgulyással kedveskedtek az emléktúra résztvevőinek és a vendégeknek.

A következő megemlékezésnek, mely sorban a hetedik lesz, Bény Önkormányzata ad helyet 2025-ben.

Tisztelegjünk emlékük előtt, az örök világosság fényeskedjék nekik!

***

Koszorúzás Leskó László Tamás alezredes, katonai és véderőattasé, valamint a felvidéki hagyományőrző katonák részvételével Kőhídgyarmaton, a II. világháborúban odaveszett doni 2. magyar hadsereg hőseinek (200.000 katona) tiszteletére – a Pozsonyi Nagykövetség felvételei:

(BT/Felvidék.ma)