A márciusi hónap műtárgya a rimaszombati múzeum könyvtárának öt, nemrégiben restaurált ritka kötete. A kötetek restaurálását a Művészeteket Támogató Alap támogatta. A kötetek a Gömör-Kishonti Múzeum helyiségében 2024. március 1-től március 31-ig tekinthetőek meg.

Mint megtudtuk, a Gömör-Kishonti Múzeum könyvtára márciusban öt újabb, nemrégiben restaurált ritka kötetet mutat be.

Ezek közül a legfigyelemreméltóbb egy, a gömöri régióból származó szerző történelmi kötete: Az Úr nevében! Az év minden vasárnapjára és ünnepére szóló prédikációk átfogó gyűjteménye…

Daniel Sartorius…: We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dny Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm Kázanjm, Ewangelickým y Episstolickým… od Danyele Sartoryus, někdy při Cýrkwi Ewangelické Bansko:Bistrycké Nácý Slowanské Slowa B. Kazatele. Nowé Wydánj. W Presspurku a Kossicech V Jana Michaľa Landerera. 1779.
Daniel Sartorius (1704-1767)

Daniel Sartorius Csetnekből származó evangélikus pap és valláspártoló különböző írások szerzője, Gömör-Kishont egyik fontos személyisége. Köviben és Osgyánban járt iskolába, majd a kézsmárki gimnáziumban és a wittenbergi egyetemen tanult. Rektor, majd pap volt. Dolgozott Csetneken, Eperjesen, Kézsmárkon… A Summownj Postylka, a prédikációk átfogó gyűjteménye az evangéliumok és az apostoli levelek magyarázatával volt élete műve, amely először 1746-ban jelent meg. Szlovákosított cseh nyelven írta, abban az időszakban, amikor a besztercebányai evangélikus gyülekezet lelkésze volt. A múzeumban bemutatott Summownj Postylka csak a szerző halála után, 1779-ben jelent meg egy másik kiadásban. Kézzel készített papírra nyomtatták a svabach nevű betűtípussal.

A több mint 1200 oldalas, nagyméretű könyv kötése erősen sérült volt. Az eredeti neogótikus, teljesen bőrből készült, barna színű, könyvszerelvényekkel és bőrszíjakkal védett kötésnek csak egy része maradt meg, köztük a gerincfedél és a hátsó tábla három rézsútos sarka, egy középső gyűrődés és az egyik bőrszalag töredéke. A kötetet általában kopás, féreg, penész és szennyeződések károsították.

Egy másik restaurált értékes kötet, hitbéli mű: Öt könyv az igaz kereszténységről…

Jan Arndt: …O Prawém Křesťanstwj, Wysoce Oswjceného Požehnané Paměti Muže Jana Arnda Knjžetstwj Luneburgského… paterý Knihy …, z nichžto prwni čtwerý Knihy giž Léta Páně 1617. od bl. P. Kněze Michala Longolia z Německého Gazyka w Český gsau přetlumočené, za tjm Léta Páně 1715. y pátá Kniha skrze bl. P. Matěge Bél k njm připogená….

Jan Arndt evangélikus pap első négy könyvét 1617-ben Michael Longolius fordította németből, az ötödik könyvet 1715-ben a híres Bél Mátyás fordította le. A több mint 800 oldal terjedelmű művet 1783-ban szlovákosított cseh nyelven adták ki Pozsonyban.

A további restaurált könyve: Johan Sleidan teológiai doktor 1672-ben Frankfurt am Mainban latinul kiadott műve, Franz Gräffer Perzsiáról szóló műve, amely németül 1823-ban jelent meg Pesten (14 középkori metszettel illusztrálva), valamint Samuel Riedl Bécsi titkárútmutató mindennapi esetekre című műve, amely németül 1788-ban jelent meg Bécsben.

A kiállított köteteket 2023–2024-ben átfogóan restaurálta Štefan Kocka, a besztercebányai történelmi dokumentumok és könyvkötések restaurátora.

A restaurált ritka kötetek a restaurálási dokumentációval együtt rövid ideig, 2024. március 1. és március 31. között lesznek kiállítva a múzeum helyiségeiben. Ezt követően a múzeum történelmi könyvgyűjteményében kerülnek elhelyezésre, és a múzeum könyvtárában tanulmányozhatók.

A ritka kötetek restaurálását a Művészeti Alapból származó közpénzekből támogatták.
A projekt fő partnere a Művészeti Alap.

(Sajtóközlemény, HE/Felvidék.ma)