(Fotó: Párkányi Városi Könyvtár)

Párkány városi könyvtára nagyon változatos, gazdag, és értékes programot kínál az egész év folyamán. Mindebből számunkra, itt élő felvidéki magyarok számára, nagyon fontos esemény volt a költészet napja előestéjén. A est vendégeit Lelóczky Éva könyvtáros köszöntötte.

Három ismert költőt, írót fogadtak az ünnep apropóján, akiket a Szlovákiai Magyar Írószövetség elnöke, Hodossy Gyula „válogatott” össze, de ő maga is jelen volt a esten. Gágyor Péter, Kövesdi Károly, Z. Németh István írók, költők neve nem ismeretlen hazai magyar berkekben. Publikációik, könyveik, műveik alapján is be tudjuk „sorolni” őket a hazai magyar társadalom azon művészeti rétegébe, mellyel erősítik az itt élő magyarok identitástudatát, elkötelezettségét népük iránt. 

A vendégeket rendhagyó módon, s nagyon példaszerűen, nem egy sablonos bemutatással szólították meg, hanem a hazai költészet fiatal „bojtárjai”, s egy kortárs által.

A programot Nagy Erika moderálta. A fiatalok nemcsak életrajzokat ismertettek, hanem a rájuk hatással bíró műveket is, idézve legutóbb megjelent versesköteteikből, melyek a helyszínen megvásárolhatók voltak. A vendégeket bemutató ifjak: Morva Mátyás író, Kovács Balázs költő, szerkesztő és a kortárs Tamási Orosz János költő, szerkesztő volt.

Gágyor Péter színházi rendező, drámaíró, publicista, színműfordító az a hazai közéleti ember, aki a nyolcvanas évek hatalmának az egyik „legveszedelmesebb” ellenzéke volt. Meg is járta ezért családjával együtt a hatalom neki szánt stációit, mígnem mára hazatért az anyaországba. Mindezen élményekből is kaptak a hallgatók ízelítőt. 

A 77 címmel 2023-ban megjelent verseskötete nemcsak az életkorát jelzi, de az elmúlt időszak legjobb opusait gyűjti egybe.

A 77 vers szépségről, hűségről, hazáról, szerelemről, zenéről, költészetről, és szabadságról szól. Vallomások ezek, rádöbbenések, szembesülések, öröm, bánat aggodalom, intés, töprengés a múltról, jelenről és jövőről – versbe foglalt gyöngyszemei ezek életének.

Kövesdi Károly „erős hangon szóló költő súlyos szavai” a Visszakapott szavak címen megjelent kötetének versei. S ugyanez mondható el a Ma7 hetilap vezércikkeiről is, melyekkel hetente találkozhatunk a lap oldalain. Mondandója mindannyiunknak szól. Személyes sorsa ott van mind a verssorokban, mind a cikkeiben. S „ez a sors nem csupán az övé. Sokkal inkább mindannyiunké” – írja Petőcz András Kövesdi Károly verseskönyve fülszövegében.

(Fotó: Párkányi Városi Könyvtár)

Z. Németh István pedagógus, költő, publicista, szerkesztő verseire jellemző az ironikus hang, az „újkori nyelvújítás”, mely gazdagabbá, színesebbé teszi a hazai magyar költészetet, beleértve a szójátékokkal teli legbájosabb gyermekverseket is. Gyermekverseivel több hazai irodalmi díjat is elnyert. Eddig megjelent 32 könyvével kiérdemelte az egyetemes magyar irodalom elismerését.                                          

A Magyar Arany Érdemkeresztet a folyamatosan új témákat kereső, kísérletező és ironizáló költészete, valamint értékes gyermekirodalmi alkotásai elismeréseként vehette át ez év március 15-én a Pesti Vigadóban.

Ezen az esten bemutatott könyvének címe: „Éjszaka a szaunában”. Mindhárom költő, író, hazai közéleti ember az egyetemes magyarság elismert személyisége, akiket a magyar állam munkásságukért rangos kitüntetésekben részesített.

„Hiszek a versben” – idézem Tőzsér Árpád szavait, mert az érző és értő léleknek szüksége van az értéket hordozó művészetek „élvezetére”, s köztük az egyik legerősebb szál a lélekhez a költészet, amely gyógyító erejével hat a verset szerető emberre.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)