(Fotó: Ógyallai Városi Hivatal)

Szlovákia leghíresebb sörfőzdéjének városa is fejlődik a lakosság és önkéntesek közösségének köszönhetően, akik tudják, mi hiányzik nekik a városban, mit szeretnének, és tudják, hogyan lehetne javítani. Az Itt vagyunk otthon pályázati programnak köszönhetően sikeresen tudják megvalósítani elképzeléseiket, projektjeiket.

A Heineken Slovakia, Ógyalla városa és a Nyitrai Közösségi Alapítvány remek példája az együttműködés – önkormányzat – cég – alapítvány szimbiózisának. A Itt vagyunk otthon pályázati program 17. éve működik és 167 közösségi projektet támogatott közel 500 000 euró értékben.  A 2024-2025-ös támogatási programjában „Ógyalla – felelős az emberekért és a bolygóért” alcímmel, összesen 55 000 euró értékben 7 közhasznú projektet támogatott.

A program nagy hasznot hoz a városnak és különösen a lakosság környezetének és életkörülményeinek javításában.

De a legnagyobb előnye, hogy lehetőséget biztosít a lakosságnak a közéletben való aktív részvételre, hogy megvalósítsa az álmait és ötleteit mindenki javára.

A támogatási csekk ünnepélyes átadására a sikeres pályázóknak a Heineken Slovakia székhelyén került sor, a Heineken Slovakia Kft., a Nyitrai Közösségi Alapítvány képviselőinek jelenlétében.

A projektek megvalósítása: 2024. június 1-től 2025. szeptember 30-ig tart. A sikeres pályázók 5025 és 9790 euró közötti támogatásban részesültek.

A Pôvabnica nonprofit szervezet az elmúlt évben alakult. A pályázati támogatásnak köszönhetően jelentős előrelépést tudnak elérni környezetvédelmi központjuk építésében, szélszivattyúval kutat ásnak, vaditatót hoznak létre, natúr laboratóriumot építenek, ahol tájékoztatják majd a lakosságot a víz körforgásáról és visszatartásának lehetőségeiről.

(Fotó: Ógyallai Városi Hivatal)

A Konkoly-Thege téri szlovák tannyelvű alapiskola évek óta pályázik, az Itt vagyunk otthon  program keretein belül, amely az iskolai környezet minőségének javítása mellett lehetővé tette számukra, hogy létrejöjjön az iskolai televízió, amely szintén évek óta hozzájárul a tanítási folyamat vonzerejének növeléséhez. Ebben az évben a sajátos nevelési igényű tanulókra helyezték a hangsúlyt. Az elnyert pénzeszközök segítségével kellemes, stresszmentes környezetet teremthetnek a tanulók számára.

A „Méhek és egyéb beporzók mikroszkóp alatt” c. projekt keretében a helyi méhészek egyesülete előadásokat tart a rovarokról és beporzókról a helyi általános iskolákban és óvodákban, továbbá a méz szerepéről az egészséges táplálkozásban, rámutatnak a természetben előforduló összes beporzó szükségességére és védelmére. A gyerekekkel közösen rovarszállókat készítenek és csapdákat akasztanak ki a méhek biológiai ellenségeinek.

A város többi lakója számára a városi rendezvényeken üvegkaptárral és technikai segédeszközökkel bemutatják munkájukat, ismertetik a méhész tevékenységét, mézkóstolót kínálnak a méhészet népszerűsítése és új méhészek toborzása céljából. Saját tagjaik és más érdeklődők számára szakmai előadásokat szerveznek, melynek célja új szakmai információk megszerzése, valamint a tagság bővítése és a méhészet népszerűsítése. A támogatás fedezi a bemutató és az oktatási tevékenységek tárgyi és technikai költségeit.

A Magnólia Szociális Szolgáltatóközpont a „Közösségi kert nem csak időseknek” című projektjának célja a használaton kívüli létesítményének közösségi kertté való átalakítása, amely megteremti a munkaterápia feltételeit, ezáltal enyhül az elszigeteltség és a magány érzése az idősek körében.

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda a „Befogadás a harmonikus jövő nemzedékéért” c. pályázatukkal  szeretnének megfelelő körülményeket teremteni azoknak a tanulóiknak, akiknek különböző magatartási zavaraik vannak.

A pedagógusképzés jelenleg nem tartalmaz módszereket és eszközöket e hiányosságok feloldására, viszont a gyakorlatban napi szinten szembesülnek a sajátos igényű tanulók problémáival. A bemutatott projekt célja ezért a pedagógusok és oktatók szakmai képzése új, terápiás jellegű inkluzív didaktikai eljárásokkal való megismertetése.

(Fotó: Ógyallai Városi Hivatal)

A városhoz tartozó Margitpusztán egy lelkes csoport törődik a vízgazdálkodás fenntarthatóságával. Az Ifjúsági Klub területén a telepített virágágyások öntözése miatt további tározókkal bővítik az esővíz felfogását. Elavult kutat újítanak fel, amely az egyetlen közcélú vízforrás ebben a városrészben. Mellette egy vízoszlopot hoznak létre, hogy a lakosság számára elérhető legyen a víz, frissítés céljából. A kút vizét virágágyások, fák és bokrok öntözésére használják majd. Díszbokrok ültetésével, a fasor kiegészítésével javítják a környezetet. A térben információs táblát és kerékpártárolót szerelnek fel. A módosított tér vonzó lesz a kerékpárosok, a turisták és a város minden látogatója számára.

Az Új városrész óvodapedagógusai által kidolgozott projekt a környezeti nevelés és természettudományos foglalkozások szabadban történő megvalósítását szolgálja majd. A teret különféle oktatási elemekkel látják el, amelyek megfelelnek az óvoda szabadtéri tevékenységei célkitűzéseinek.

„A kétéves támogatási program célja, hogy motiválja Ógyalla polgárait, hogy részt vegyenek a városukban folyó tevékenységekben két fő témakörben – a környezetvédelem és a környezet megteremtése, valamint a társadalmi kohézió és befogadás elősegítése a városban. A program nagy hasznára van a városnak és különösen a lakosságnak a városunkban élők környezetének és életkörülményeinek javításában, akár a környezetvédelem, a befogadás, a kulturális vagy a sportélet területén. De a legnagyobb hasznot abban látom, hogy lehetőséget ad lakosságnak arra, hogy aktívan részt vegyenek a közéletben, megvalósítsák álmaikat, elképzeléseiket mindenki javára, és egyben fellendítsék a közösségi életet városunkban. Ezért örülök, hogy idén is remek pályaművek érkeztek, és gratulálok mindazoknak, akik elnyerték a támogatást, és sikeres megvalósítást kívánok nekik. Egyúttal köszönetet mondok a Heineken Slovensko Kft., valamint a Nyitrai Közösségi Alapítvány Ógyalla városával való kiváló együttműködéséért és közösségünk támogatásáért” – mondta Peter Závodský, a város polgármestere.

„A Heinekennél hiszünk abban, hogy csak akkor fogunk boldogulni, ha a közösség, amelyben működünk, virágzik. Örülök, hogy minden évben hasznos projektek születnek, amelyek javítják a környezetet Ógyalla városában, ahol közel 300 kollégánk él. Gratulálok mindenkinek, aki ebben az évben pályázati támogatásban részesült, és kívánom, hogy sikeresen meg tudják valósítani projektjeit” – mondta Jozef Kojš, a Heineken Slovakia sörgyár vezetője.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)