Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata

PrintFriendly and PDF

2019. 01. 31. - 2019. 05. 31.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

 1. a) Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság – Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
 2. b) Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre
 3. c) Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
 4. d) Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)
 5. e) Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
 6. f) Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
 7. g) Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
 8. h) Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
 9. i) Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái j) Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
 10. k) Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája
 11. l) A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
 12. m) Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
 13. n) Kisebbségvédelem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában?
 14. o) Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?
 15. p) Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
 16. q) Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt r) Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
 17. s) A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
 18. t) Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
 19. u) Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?
 20. v) Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz w) Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai
 21. x) Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk. A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban ITT.

A pályázat beküldésének módja: A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.

Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!

Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2019. május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és hozzáadott értéke alapján.

A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.

A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

A díjazás mértéke: I. helyezés: 110.000 HUF II. helyezés: 90.000 HUF III. helyezés: 70.000 HUF. A Kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

A díjazottak az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között vehetik át a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken. Személyes részvétel akadályoztatása esetén, kérés alapján, postai úton kézbesítjük az oklevelet.

Részletek

Kezdés:
2019. 01. 31.
Vége:
2019. 05. 31.
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS