Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Petőfi – Tompa Országos Seregszemle

PrintFriendly and PDF

február 15. - március 10.

A Csemadok Országos Tanácsa a Csemadok területi választmányaival és társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével meghirdeti a Petőfi – Tompa Országos Seregszemle amatőr vers-és prózamondók részére, mely szellemiségében ráköt a Tompa Mihály Országos Versenyre.

 A járványhelyzetre és annak következményeire való tekintettel a Tompa Mihály Országos Versenyt a szervezők a megszokott formában idén nem tudják megvalósítani. Ugyanakkor a vers- és prózamondók mozgalmát nem szeretnénk megszakítani. A Csemadok Országos Elnöksége ezért meghirdeti a Petőfi-Tompa Országos Seregszemlét, különös tekintettel a Petőfi-emlékévre. A Petőfi-Tompa Országos Seregszemlén részt vesznek mindazok a tanulók, akik a Tompa Mihály Országos Verseny első fordulóján, az iskolai fordulókon helyezést nyertek. Az onnan továbbjutók versenyezhetnek a Petőfi -Tompa Országos Seregszemle körzeti- (ahol az indokolt) és járási versenyein, ahonnan a regionális seregszemlére jutnak tovább. Az országos seregszemlét abban az esetben tartjuk meg, amennyiben a járványügyi helyzet ezt megengedi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy új, egyszerűsített benevezési lap készült. Kérjük, használják azokat!

 A VERSENY KATEGÓRIÁI:

I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai

II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama

III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai

IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai

V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

A VERSENY FORDULÓI ÉS TERVEZETT IDŐPONTJAI:

 1. osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2022. március 10-ig
 2. egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2022. április 15-ig
 3. regionális seregszemle: 2022. május 15-ig (Galánta, Érsekújvár, Nagykürtös, Rozsnyó)
 4. országos seregszemle: járványügyi helyzettől függően – Érsekújvár

SÁVMINŐSÍTÉS:

 • körzeti és járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül a regionális seregszemlén is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt

A seregszemlék regionális győztesei

 1.-2.-3.- díj – kategóriánként

a zsűri különdíja

 

 A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

I. az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenybe való továbbjutás kulcsait a Csemadok illetékes területi választmányai határozzák meg

II. a járási versenyekből a regionális versenyekre az alábbi kulcsrendszer működik:

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről a regionális seregszemlére   IV. kategória továbbjutói járási versenyekről a regionális seregszemlére
Járás: fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

  Járás: fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

         
Pozsony 1   Pozsony 1
Szenc 1   Szenc 2
Dunaszerdahely 6   Dunaszerdahely 5
Galánta 3   Galánta 3
Vágsellye 2   Vágsellye 0
Nyitra 1   Nyitra 1
Összesen 14   Összesen 12
         
Komárom 4   Komárom 4
Érsekújvár 2   Érsekújvár 2
Léva 2   Léva 2
Összesen 8   Összesen 8
         
Nagykürtös 1   Nagykürtös 1
Losonc 2   Losonc 3
Rimaszombat 3   Rimaszombat 3
Tornalja 2   Tornalja 1
Összesen 8   Összesen 8
         
Rozsnyó 2   Rozsnyó 1
Kassa-vidék 2   Kassa-vidék 1
Kassa-város 1   Kassa-város 2
Tőketerebes 2   Tőketerebes 1
Nagykapos 2   Nagykapos 1
Összesen 9   Összesen 6

 

III.  regionális versenyből az országos seregszemlére való továbbjutás kulcsa, amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, és megvalósul

 

Az I-III. kategória továbbjutói

A regionális seregszemléről az országos seregszemlére

  A IV. kategória továbbjutói

A regionális seregszemléről az országos seregszemlére

regionális seregszemle

(résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

  regionális seregszemle

(résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

         
Pozsony, Szenc, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra 5   Pozsony, Szenc, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra 4
 
         
Komárom, Érsekújvár, Léva 3   Komárom, Érsekújvár, Léva 3
         
Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Tornalja 3   Nagykürtös, Losonc,
Rimaszombat, Tornalja
2
         
Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos 3   Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-
város, Királyhelmec, Nagykapos
2

 

A SZERVEZŐK:

 1. az osztály-, iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3. regionális seregszemle a szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai (Galánra, Érsekújvár, Nagykürtös, Szepsi)
 4. az országos seregszemle szervezője a Csemadok Országos Tanácsa és Érsekújvári Területi Választmánya

A zsűri:

 1. A járási versenyek és a regionális seregszemlék zsűrijét a Csemadok egyes területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét.
 2. A verseny országos seregszemle zsűrijét a Csemadok Országos Tanácsa és az illetékes TV állítja össze. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be a versenybe!
 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását,
 • az országos seregszemléna regionális seregszemlémelhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny!
 • egyetemisták esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • az V. kat. résztvevői a regionális döntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Országos Tanácsánakjuttatják el 2022. április 1-ig (a csemadokelsokezbol@gmail.com e-mail címre)
 • A regionális seregszemle okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát az országos titkárság eljuttatja a seregszemlék szervezőinek elektronikus formában.

Kategória: VERS- PRÓZA

 • A regionális döntőn kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • az regionális seregszemlékről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos szeregszemlére. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • a benevezési lap a melléklet része

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

I., II., III., IV. kategória: 2022. március 10.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető csemadok-hu.eu és a csemadok.skhonlapról.

V.,kategória:2022. április15.

A Csemadok országos titkárságánál a csemadokelsokezbol@gmail.com címre. A jelentkezés a benevezési lapon elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a csemadok-hu.eués a csemadok.sk honlapról.

 FIGYELEM!!

Kérjük a versenyszabályzat betartását, ellenkező esetben a versenyző már a járási fordulón kizárható a versenyből!

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezőinekaz új, egyszerűsített adatlapot küldjék tovább az iskolák!

A regionális seregszemlék győzteseinek adatlapját a szervezők az országos seregszemle szervezőinek juttatják tovább (amennyiben az megvalósul majd)

A résztvevők (versenyzők, felkészítők, kísérők) az aláírt benevezési lap beküldésével hozzájárulnak adataiknak a GDPR törvény értelmében a rendezvénnyel kapcsolatban történő felhasználásához, tudomásul veszik, hogy az egyes eseményeken fénykép- és videó felvétel készül, és vállalják, hogy betartják az időszerű járványügyi előírásokat.

 Elérhetőségek, információk:

csemadokelsokezbol@gmail.com, 0903928913 – Neszméri Tünde

Az értékelési kritériumok és a benevezési lapok letölthetőka csemadok.sk, az intezet.sk és a csemadok-hu.eu. oldalon a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle menü pont alatt, illeve beszerezhetők a területi választmányok titkárságain.

Részletek

Kezdés:
február 15.
Vége:
március 10.
Esemény Categories:
,
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS