Események betöltése

Vissza az összes eseményhez

  • Ez az event elmúlt.

XXI. Mécs László Szabadegyetem – szombati program

PrintFriendly and PDF

2018. 07. 14.,10:00

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya július 9-e és július 15-e között szervezi meg a XXI. Mécs László Szabadegyetemet a jászói Autokemping területén.

A július 14-ei, szombati program:

10:00 Előadás és könyvbemutató: “„Angyali korona, szent csillag.” – 2. rész

Előadó: Pap Gábor, magyar irodalomtörténész, Magyar Örökség-díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia Életmű-díjasa, az ősmagyar ezotéria és az alternatív Szent Korona-kutatás atyja. A magyar Szent Korona 1978-as hazaérkezése után Pap Gábor vezetésével a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepen a Korona zománcképeit vizsgálták. A mérnökcsoporttól elválva, szintén Pap Gábor kezdeményezésére aranyművesekből álló kutatócsoportot szerveztek a Szent Korona ötvösművészeti szempontú tudományos vizsgálatára. Köpeczi Béla kulturális miniszternek írtak kérelmet ez ügyben, majd 1983-ban megkapták az engedélyt a Szent Korona közvetlen vizsgálatára. Így még ebben az évben két alkalommal közvetlenül is megvizsgálhatták a Koronát. A kutatócsoport tagjai: 4 ötvös szakember: Lantos Béla (ő feladata volt a hátsó három kép megvizsgálása), Poór Magdolna, Csomor Lajos és Ludvig Rezső, Kocsi Márta népi iparművész, valamint Pap Gábor mint a kutatás vezetője. Eredményeikről részletes beszámolót adtak a vizsgálatokat engedélyező Koronabizottságnak, majd azokat az alábbi fórumokon publikálták. Pap Gábor a Szent Koronáról azóta több előadássorozatot tartott, kutatási eredményeit Angyali korona, Szent csillag című művében foglalta össze. Az előadás után a szerző eddig megjelent könyveit árusítják majd és személyesen dedikálja azokat.

11:00 Előadás és vetítés: „A hun-magyar rokonság bizonyítékai.”

Előadó: Obrusánszky Borbála, magyar történész, néprajzkutató, orientalista. Az előadó a tudományos ismeretterjesztés keretei között célkitűzése a mongol hagyományok megismertetése a hazai közönséggel. Tudományos téren elsősorban a hunok történetét, a hun–magyar rokonságot kutatja. A témában számos publikációt tett közzé magyar, illetve idegen nyelven. Szakértőként szerepel a Kassai Lajos életéről és munkásságáról szóló A lovasíjász című filmben. 2000 óta több expedíción vett részt Mongóliában, Belső-Mongóliában és Ázsia más vidékein. A krónikák szerzői legtöbbször elismerően szólnak a hunokról, államszervezetükről, életformájukról, kultú­rá­jukról és harcművészetükről. A hunokat a mai kínaiak is nagyon tisztelik, senkitől sem hallottam, hogy lekicsinylően szólt volna Ázsia egykori urairól. A déli hunok egykori fővárosa, Fehérvár (Tungvancseng) környékén a mai népesség a közemberektől a kulturális és politikai vezetőkig a hunok utódainak tekinti magát, és nagyon büszke származására. Ha magyar látogat hozzájuk, azt sem felejtik el megjegyezni, hogy a magyarság ősei erről a helyről vándoroltak Európába, vagyis tudnak a hun-magyar rokonságról. De értékes történeti források vannak a Kaukázusban, ahol eleink egykor hosszú ideig éltek. A legtöbb keleti, például kazak, azerbajdzsáni, mongol kutató tisztában van azzal, hogy mi is a hunok utódai vagyunk, és azzal is, hogy Atilla birodalmának központja a Kárpát-medencében volt. A 19. században Thúry József turkológus összegyűjtötte azokat a kaukázusi forrásokat, amelyek a hunokról és a magyarokról szóltak, ezekkel is igazolva a hun-magyar rokonságot. A hunok és a magyarok történetét a források és nem egyes történészek elméletei alapján kell újraírni, mert nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólunk a modern történészek, hanem az, hogy mi található a régi, hiteles forrásokban – vallja Obrusánszky Borbála. Az előadás után a szerző eddig megjelent könyveit árusítják majd és személyesen dedikálja azokat.

15:00 A Szent Korona első másolatának kiállítása és bemutatása a templomban.

A magyar Szent Korona a maga mivoltában múltjával és szakrális tartalmával ma is fenséges jelvény. Sokkal jelentősebb ereklyénk annál, mintsem hogy vélt, feltételezett vagy hamis, megalapozatlan történelmi vagy természettudományos kapcsolatokkal kellene fokozni. A Szent Korona története összefonódott hazánk történelmével, s mint ilyen, jelkép. A magyar koronázási jelvények Európa legrégebbi, ezeréves koronázási jelvényegyüttese.  A Szent Koronát, a jogart, az országalmát és a koronázási kardot 2000. január elsején Budapesten a Parlament Kupolacsarnokában helyezték el. A Szent Korona első másolata koronaőrök jelenlétében látható lesz Jászón a Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában.

15:00 Templomlátogatás.

A táborlakók délutáni közös látogatása a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában. A látogatás vezetője: Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány elnöke. 2015-ben emlékeztünk meg Mécs László, premontrei költő születésének 120. évfordulójáról, a Szabadegyetem névadójáról. Száz évvel ezelőtt 1918-ban éppen ebben a templomban szentelték pappá. A templomot bemutatja Imre atya, premontrei plébános.

15:30 Előadás: “900 éve alakult a premontrei rend.”

Előadó: Imre atya. A templomlátogatás után Imre atya előadást tart a mindig újjáéledő jászói kolostorról és a csaknem 900 éve alakult premontrei rendről. Szlovákiában aligha akad párja a jászói apátságnak, de európai mércével mérve is igen figyelemreméltó építészeti emlék ez a szakrális épületegyüttes. Legalább négyszer szinte teljesen elpusztult, majd mindannyiszor újjáépült. Torna, Gömör és Szepes megye közelsége, a Bódva völgyén áthaladó szepességi kereskedelmi út is fontos szerepet játszott a vidék benépesedésekor. Jászó első kolostorát valamikor a 12. század második felében kezdték építeni, valószínűleg fából. A premontrei rendet 1120-ban életre hívó Szent Norbert rendalapítása után alig fél évszázaddal a premontrei szerzetesek megkezdték áldásos tevékenységüket az akkori magyar királyságban. Egyik első rendházuk éppen Jászón épült, 1235-ből az első prépost, Albert neve is fennmaradt. A tatárjárás idején félbeszakadt az építkezés, csak 1255 után szerveződött újjá a rend. IV. Béla ekkor tette hiteles hellyé a kolostort, ami az írásbeliség igen korai megjelenését jelenti ezen a vidéken, védőszentje Keresztelő Szent János lett. Ezt a királyi adomány- és birtokhatárt leíró levelet tartják az apátság alapítólevelének.

16:30 Előadás és kötetlen beszélgetés: “Egy életút Isten szolgálatában.”

Előadó: Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát.  A gyémántmisés nyugalmazott apát beszél életéről, egy életútról Isten szolgálatában. 1953-ban Párkányban érettségizett, a teológiát Pozsonyban végezte, 1958. júliusában szentelték pappá. 1960-ban Körmöcbányán és Besztercebányán, 1961-ben Érsekújvárt káplán. 1970-ben Köbölkúton plébános, 1977-ben Érsekújvár esperes-plébánosa. 1986-ban a pozsonyi szeminárium rektora. 1989-ben Paláston, 1990-ben Jászóvárott a premontrei rend apátja. 1990-ben Jászón, majd Kassán kezdett a rendházban. 1990-ben a kassai rendház, 1991-ben a jászói monostor, 1993-95 tájékán pedig a rozsnyói gimnázium és rendház, majd az erdők, a téglagyár és a fűrésztelep lett ismét a rendé, ám a tanári képesítésű rendtagok nélkül tanítást a szlovákiai rend nem vállalt.

17:00 Templomi koncert az apátsági templomban: “Magyarnak lenni.”

Előadó: Kovács Nóri, a magyar népzene és világzene elismert előadója, a Népművészet ifjú mestere, Magyarországon az Év Énekesnője 2016-ban, zeneszerző, szövegíró, Magyar kultúráért-díjas énekesnő. Az énekesnő előadása a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában lesz. Kovács Nóra a Balkán Fanatik, később a Motiva énekesnőjeként tört be a köztudatba. Az említett formációkon kívül szólókarriert is ápolgat és az oly kevés népdalgyűjtők táborát erősíti. Feldolgozott népdalait modern stílusban szólaltatja meg, ezért a fiatalabbik generáció számára is közkedvelt. Nórit az uniós elnökség hivatalos országimázs videójában is hallhatjuk énekelni a Balkán Fanatik kíséretében. Az énekesnő stílusban összetett szimbiózisban élnek a műfajok. Izgalmas kísérletezés a tradicionális, és a populáris zene között. Modern hangzást kapnak a népdalok – igazodva a mai világzenei irányzatokhoz. Nagyon sok helyen járt már szerte Európában, ahol rengeteg élmény érte, számos koncertet tartott a helyi magyar és a külföldi közönségnek. Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több, mit tizenöt éve van a profi előadói pályán. Ezen időszak alatt több, mint harminc lemezen közreműködött és tizenhárom szóló albuma jelent meg. Műsorában a 2017-ben megjelent Magyarnak lenni című lemezének dalait mutatja be. Az előadás után az előadóművész eddig megjelent lemezeit árusítják majd és személyesen dedikálja.

20:00    Előadás és vetítés: „Várható és váratlan események a csillagászatban 2018-ben.”

Előadó: Zombori Ottó, csillagász, az Uránia Csillagda nyugalmazott igazgatója, tanár, a Magyar Asztronautikai Társaság tagja, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés tulajdonosa. Minden korosztályt meghódít lehengerlő előadásmódjával. Az előadó 2016 őszén megkapta a Magyar Asztronautikai Társaság legrangosabb elismerését (a Nagy Ernő díjat) több évtizedes csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztő munkájáért és a nemzetközi űrtábor sikeres vezetéséért. Előadása csatlakozik az előző évek témaköreihez: Az űrkorszak 60 évének rövid összefoglalása (szovjet, amerikai, európai űrprogramok). A magyar űrkutatás kiemelkedő eseményei (Farkas Bertalan űrrepülése 1980-ban, Simonyi Károly két űrutazása, a Masat-1 sikertörténete, a Rosetta-Philae több mint egy évtizedes repülésének eredményei, Magyarország az európai űrügynökség (ESA) teljes jogú tagja lett 2015-ben). Asztrotrilógia (asztrológia, asztronómia, asztronautika) kiállítás a bélyegmúzeumban. Az űrkorszak leglátványosabb felvételei a Naprendszer égitesteiről, a legújabb felvételek a Földről.

20:30 Borkóstoló

Az előadás után borkóstoló az étterem előtti teraszon, Daragó Károly bogácsi borlovaggal és barátjával, Dobos Lászlóval. Rendhagyó este lesz ismét a borkedvelőknek.

 

A Mécs László Szabadegyetem fővédnöke Bartal Károly Tamás, a jászóvári premontrei rend nyugalmazott főapátja.

A rendezvény társszervezői: Jászói Községi Hivatal és Önkormányzat; Debrődi Községi Hivatal és Önkormányzat; Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat; Szepsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár; Csemadok Jászói Alapszervezete; Csemadok Szepsi Alapszervezete.

A rendezvény támogatói: Bethlen Gábor Alap Zrt., Budapest (Magyarország); Jászói Községi Hivatal és Önkormányzat; Debrődi Községi Hivatal és Önkormányzat; Szlovák Köztársaság Kormányának Nemzeti Kisebbségekért Felelős Főosztálya.

Részletek

Dátum:
2018. 07. 14.
Időpont:
10:00
Esemény Category:
Esemény Tags:

Helyszín

Autókemping
Jászó, Szlovákia
MEGOSZTÁS