22.4 C
Bratislava
23.2 C
Dunajská Streda
24 C
Banská Bystrica
25 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Hitélet

Bodollón, a Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása emlékére újraépült templomot 1996. június 16-án szentelte fel Mons. Alojz Tkáč, az akkori kassai érsekfőpásztor. Az előző...
A történelmi Magyarország szétszakításának évfordulójához kapcsolták a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat vállalkozó szellemű tagjai azt a zarándoklatot, melynek lelki vezetője Farkas Zsolt esperesplébános volt, s amelyet a felvidéki magyar ifjúság lelki megújhodásáért ajánlottak fel.

Újra együtt az úrnapi körmenetben

A nánai Szent Vendelről elnevezett római katolikus templomban  június 11-én, pünkösd után tíz nappal, úrnapján Fóthy Zoltán párkányi esperes tartott ünnepi szentmisét a templomban. Vasárnap került sor az úrnapi körmenetre, melyet Jelenich Erich Gábor káplán celebrált.

A kérdések kérdése…

Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergomi-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság 2020. június 13-ra ismét közös imára hívta meg a...

Páduai Szent Antal ünnepe, a liliomnyílás napja

A katolikus egyház június 13-án tartja Páduai Szent Antal ünnepét. A legnépszerűbb szent a világon. Jóformán nincs templom, ahol ne állna szobra, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

Ezen a napon Krisztus titokzatos testét (Corpus Christi Mysticum), az oltáriszentséget ünnepli az egyház.

A református óvodákban bíznak Isten gondviselő szeretetében és kegyelmében

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül  a 2019/2020-as iskolai évben négy egyházközségi alapítású óvoda működött. Szeptembertől egy újabb településen nyílik óvoda. A beiratkozási...

„Isten törvényeit a szemünk előtt tartva tanítsuk és neveljük a fiatalságot”

Hálaadással és közös tervezéssel ünnepelte első találkozásának tizedik évfordulóját a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Egyeztető Fórum – más néven a Gekib. Habár az alkalom óta...

Ingyenes online szentírásismereti képzés indul

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Felnőttképzési Bizottsága online teológiai felnőttképzési programot indít. Kárpát-medence-szerte lehet csatlakozni a felnőttképzéshez. Az előadás-sorozat június 15-én indul, jelentkezési határideje június 14-e. 

Ne hamut őrizzünk, a lángot adjuk tovább…

Szepsiben június 6-án, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a közélet és intézményei, a társadalmi szervek és a történelmi egyházak elöljárói és tagjai közösen emlékeztek a 100 éves évforduló kapcsán.

A Szentháromság titkáról is szól a Pátria Rádió katolikus műsora

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának június 7-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Nyitracsehin is megszólaltak a harangok június 4-én

Csaknem csodaként könyvelheti el Nyitracsehi magyar lakossága, hogy a tragikus trianoni békediktátum 100. évfordulóján a Keresztelő Szent János-templom tornyában megszólaltak az emlékezet harangjai.

A kereszténységen kívül nincs más egységesítő erő

Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban a szabadtéri oltárnál június 3-án Esterházy János boldoggá avatásáért Mons. Ďurčo Zoltán, püspöki helynök szentmisét mutatott be. Az atya kiemelte,...

A Szentlélek teológusa – akinek pünkösd lett végső ünnepe a Földön…

A mögöttünk maradó május hónap ne merüljön úgy az emlékezés homályába, hogy meg ne emlékezzünk arról, hogy a „francia Luther”, a reformáció második hullámának...