6.8 C
Bratislava
7.2 C
Dunajská Streda
1.9 C
Banská Bystrica
5.3 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Hitélet

Mennyei születésének 135. évfordulóján, január 31-én (1888. Torino) emlékezünk Bosco Szent Jánosra, a Don Bosco néven ismert olasz katolikus papra, aki a Szalézi Társaság...
A próféta szó a görög pro és phémi szavakból kapcsolódik egybe. Jelentése: valakinek a nevében beszélni vagy valaki szószólójává válni. Általános értelemben olyan személy,...

Ismerd fel ellenségeidet!

Nem mindenkit Isten küldött az életünkbe, aki a rokonunk, aki közeli ismerősünk, avagy állítólagos „barátunk”. Vannak emberek, akiket egyértelműen a sátán küld az életünkbe, azért, hogy Isten által eltervezett és elrendelt életcélunkat ne tudjuk beteljesíteni. Vannak emberek az életünkben, akik egyértelműen azért kerültek közel hozzánk – sokszor tudtuk nélkül –, hogy letérítsenek minket a „keskeny útról” amelyen járnunk kell, s amelyen járni szeretnénk.

Valaki imádkozott értem…

Aki az idei Egyetemes Imahét alkalmain részt vesz, akár csak néhányon, van mit megköszönnie Szentháromságos Istenünknek: hogy még élünk, s minden fizikai, lelki, anyagi,...

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának január 22-i előzetese

Korszerű igehirdetést sürget szentbeszédében Molnár Tamás atya, Pozsony magyar lelkésze. Idén is lesz Szent Rita imahét-sorozat a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymagyaron. E héten csütörtökön, január...

Isten virágmezején…

…sokféle virág nyílik. Imavirág is. Eleven, friss és rajongó halleluja, bölcs, higgadt hálaadás mindenért. Magasztalás és könyörgés, dicsőítés és teljes önátadás, engedelmes és alázatos...

A Szentlélek kozmikus „imabuborékja”

Nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal… Isten szerint jár közben a megszenteltekért – Róma 8,26-27 Lehet Isten előtt ismeretlen...

Megtéveszthető vagy?

Mit gondol a kedves olvasó saját magáról? Hogy könnyen becsapható, avagy átlát a hamisságon, nem naiv, és nem engedi magát becsapni? A becsaphatóságunk és...

Nemzeti szóböjt káromkodásaink okán

Az Úr által Mózesnek adott Tíz Ige vagy parancsolat harmadik Igéje így hangzik: „Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi” (2Mózes 20,7). Más fordítás szerint: „Ne használd hiába az Úr, a te Istened nevét…”.

A Világosság református egyházi műsor január 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Ahitofel és Húsaj tanácsa Absolonnak, őrhelyére szeretne állni az örösi gyülekezet, a szeretet formái. Ahitofel ugyan jó...

Január havi magyar mise Nagyszombaton

Január 10-én megtartották az idei első nagyszombati magyar misét a Fő utcai Szent Ilona-templomban. A szentmisét Kiss Róbert általános érseki helynök, vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános celebrálta....

Gyászmise XVI. Benedek pápáért

„Kísérjük imádságunkkal a földi életből eltávozott XVI. Benedek pápát, Isten igazságának nagy munkatársát, és kérjük a megdicsőült Urat, hogy teljesítse hű szolgájának vágyát, megadva...

Az imádság megtisztító metakommunikáció és közösségteremtő erőtér

Életemben sok jó és okos könyvet olvastam. De egyikben sem találtam meg azt, ami a szívemet elcsendesítette és boldoggá tette volna. A 23. zsoltár imájából azonban elég...

Évindító a felvidéki Via Mariae polgári társulás berkeiben

A Via Mariae Polgári Társulás tíz évvel ezelőtt kezdte működését, amikor célul tűzte ki a Mária Út kiépítését és népszerűsítését a Felvidéken. Azóta, az...