Nagyböjti lelki nap Pozsonyban

A pozsonyi magyar katolikus közösség március 16-án nagyböjti lelki napot tartott Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének épületében. A lelki napot Boldog Brenner János vértanú pap és Mindszenty József bíboros, hercegprímás életpályájára feltekintve és égi közbenjárását kérve szervezte meg a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora Molnár Tamás atya.

Az ipolysági gyülekezet bemutatkozása a Világosságban

A Világosság református egyházi műsor március 24-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A műsor fő témái Pál Félix helytartó előtt és az  ipolysági gyülekezet.

Dankot és Vondráčeket fogadta a pápa, meghívták őt Szlovákiába és Csehországba

Andrej Danko (SNS), a szlovák parlament elnöke és Radek Vondráček, a cseh képviselőház elnöke pénteken közös pápai audiencián vettek részt. „Be kell vallanom, hogy rendkívül...

Húshagyókedd, hamvazószerda és torkos csütörtök

Az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

„Segítségnyújtás és közömbösség” – nagyböjti elmélkedés Farkas Zsolt esperesplébánossal

Az apró jó cselekedetek teszik a ma emberét hőssé. Legyünk mi is ilyen hősök, hitünk szerint cselekedve, példát mutatva a környezetünknek.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora és Jézus elárultatásának napja

A húsvéti ünnepkör a keresztény emberek életében a legnagyobb ünnep. A virágvasárnappal kezdődő nagyhét a megtisztulás és a felkészülés hete. Régebben ebben az időszakban...

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Amint a nap gyönyörű magyar neve is mutatja, a gazdák e napon oltották a kis fákat abban a hitben, hogy Máriához hasonlóan gazdag termést hoznak termőkorukban.

Nagyböjti lelkigyakorlat a Pátria Rádióban

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának március 17-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Kucsera József lengyel honvédre emlékeztek Pozsonypüspökin

A 171 évvel ezelőtti 1848-as eseményekre való megemlékezések sorozatának egyik kezdő epizódja március 3-án Pozsonypüspökin zajlott. Immár a hagyományoknak megfelelően a délelőtt tizenegy órától...

A böjti időszakról szól a Világosság

A Világosság református egyházi műsor  március 10-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával a Pátria rádióban.  A műsor fő témái: böjti időszak és az ausztráliai reformátusok.
54114

Egykori esperesük tiszteletére avattak emléktáblát az ekeli katolikusok

Szép és megható ünnepségnek lehettek tanúi május 30-án az ekeliek és a környékről érkezők a Szent Ágoston Római Katolikus Templomban, ahol emléktáblát avattak ThLic....

Hálaadó szentmise az Ipoly menti egyházi felújításokért

A nagytúri Magyarok Nagyasszonya és Tours-i Szent Márton Plébániatemplomban tartották meg az hálaadó szentmisét a magyar állam hathatós támogatásából megújult egyházi ingatlanokért. A magyar kormány támogatásából az Ipolysági esperesség öt településén tudták részben felújítani a templomot, az egyházi tulajdonú iskolát, valamint a magyarországi segítséggel építettek új templomot.