Kisújfalun Gulyás Lajosra, az ’56-os mártír lelkészre emlékeztek

A kisújfalusiak a hősiesség és a nagyság dicsőségét kapták a falu szülöttétől, Gulyás Lajos mártírhalált halt lelkésztől. Kisújfalu önkormányzata és a Kisújfalui Református Egyházközség közös...

Fennállásának negyedik évfordulóját ünnepelte a Felvidéki Mária Rádió

Vasárnap, 2016. május 8-án ünnepi szentmisével és tortával ünnepelték Komáromban a Felvidéki Mária Rádió elindulásának negyedik évfordulóját. A szervezet ugyan már korábban megalakult, de rendszeres regionális...

Történelmi jelentőségű támogatás az egyházaknak

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kassai sajtótájékoztatóján beszámolt a Magyar Kormány felvidéki egyházaknak nyújtott támogatásáról....
50920

Szűz Mária Isten Anyjára emlékezünk január elsején

Szűz Mária istenanyaságának ünnepét, az Istenanya Mária ünnepét a római katolikus vallás január elsején tarja. Ez a Szűz Mária főünnepe, amikor is Jézus körülmetélésére...

Ha a vallás és a kultúra találkozik…

... abból mindig valami lélekemelő születik. Nem volt ez máshogy augusztus 15-én Somorján sem. A Nagyboldogasszonynak szentelt templom búcsúja és a Csemadok somorjai alapszervezete által...

Szent Erzsébet ünnepe a Kék templomban

Koncelebráltak: Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyarok lelkipásztora, az egyházmegye ifjúsági pasztorációjának koordinátora, továbbá Vadkerti József pozsonypüspöki esperesplébános. A mise hangulatát emelte a gútori templomi kórus és a pozsonyi ferences templom mellett működő egyházi vegyeskórus Duka-Zólyomi Emese vezényletével.
58167

Várszegi Asztrik visszaköveteli a Komáromi Bencés Házat

Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja, a Komáromi Szent Benedek Rendház legfőbb elöljárója kész jogorvoslatért a Szentszék illetékes szerveihez fordulni. A...
56137

Hittudományi Szabadegyetem a Szlovákiában élő magyar anyanyelvűek számára

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve magyar nyelvű Szabadegyetemet indít Pozsonyban a 2015/2016-os akadémiai évtől, melyre...

Mindenszentek és halottak napja

Sokunk számára ez a két ünnep egy és ugyanaz, pedig valójában két különböző ünnepről van szó, bár a naptárban is csak egy nap választja...

Nagyszülők és unokáik közös ünneplése Horvátjárfalun

Július 26-án, szerdán, Szent Joakimnak és Annának, Jézus Krisztus nagyszüleinek, s egyben a Boldogságos Szűz Mária szüleinek liturgikus emléknapján ünnepi magyar misére került sor a horvátjárfalui...

A Pátria Rádió január 6-ai katolikus egyházi műsorának előzetese

„...még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad...” – halljuk Izajás próféta szavait,...
60072

Bibliaismereti versenyre készülnek Gömörben is

A téma, amivel január végétől foglalkoznak a gömöri református egyházmegye csapatai a Bírák könyvének válogatott részei. A bibliaismereti versenyre március 19-én kerül sor. ...