Néptáncgyűjtés
12.5 C
Bratislava
12.5 C
Dunajská Streda
9.4 C
Banská Bystrica
11.3 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Néptáncgyűjtés

A sajátos dallamú női táncaink II.

A falusoroló, falukerülő, kapuzó játékos táncok célja, hogy a falut végigjárva összegyűjtsék a lányokat és így táncolva-dalolva jussanak el a megszokott játszóhelyükre. Martoson egyik...

Sajátos dallamú női táncaink

A női táncok másik terjedelmes csoportját a kötött dallamú táncok képezik, amelyeknek legalább egy részét mindig ugyanarra a dalra táncolják. A női táncok közül...

A női körtáncok szerkezeti felépítése

A karikázó (női) táncok általában két részből, egy lassúból és frissből állnak. A lassúban főleg lépő motívumokat alkalmaznak, például az állandóan egy irányban lépegetést:...

A női táncok zenei kísérete

A női táncok nagy részét saját énekkísérettel adták elő. Ez természetes is, hiszen keletkezésükkor főleg a szabadban, faluvégi libalegelőn, utcaszögletben, a megszokott játszó- és...

A női táncok formai felosztása

Hazánkban a női táncok általánosan elterjedtek. Az eddigi kutatások szerint nincs olyan településünk, ahol ne táncolták volna valamelyik fajtáját. Formai szempontból kör-, sor-, bújócska-,...

A női táncok

A női táncok a magyar nép tánckészletének jelentős részét képezik. Funkciójukban, mozgáskincsükben, tempójukban szigorúan visszatükrözik a nők társadalmi besorolását, a középkorban és az újkorban...

Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, tánccal egybekötött gyermekszokások

A népszokások – kötődjenek bár családi ünnepekhez, az év jeles napjaihoz vagy a munkavégzéshez – formai és tartalmi részből állnak.

A gyermeklagzi

A népi szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatosan a gyermekjátékokban, táncokban gyakran előfordulnak a felnőtteket utánzó jelenetek. Ezek közé tartozott a gyermeklagzi, az effajta játékos táncok legteljesebb megnyilvánulási formája.

A magyar gyermekjátékok és táncok további típusai

A párválasztó táncok másik csoportját az eszközös párválasztók képezik. Az egyik gyermek kezében általában zsebkendő vagy pálca van és az adott dalrésznél megérinti a kiválasztott személyt.

A magyar gyermekjátékok és táncok fajtái és típusai

A tánc és a játék tartalmi gazdagsága, motívumainak és dallamszerkesztésének nehézségi foka, terjedelme és a kifejező mozdulatok elmélyültsége szorosan összefügg a játszók életkorával és...

Fehér liliomszál – magyar gyermekjátékok és táncok

„Aki nem szereti a magyar népet, az leghamarább a gyermekeken át fogja megszeretni, amint e játékok csodálatos kaleidoszkópjából felé sugárzó, s a pajkos hetykeségtől...

A magyar táncdialektusok

A magyar néptánckincset, akárcsak a magyar kultúrát egységesnek tekintjük. A szlovákiai magyar néptánckincs ennek az egységes hagyománykultúrának a szerves része. Formái, fajtái, típusai, dallamvilága,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei