A verseny célja: megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást s általa elmélyíteni a magyarsághoz való tartozás tudatát. A verseny döntője 2008. június 21-én Budapesten lesz. Ezt megelőzően Magyarországon öt körzeti, illetve erdélyi, délvidéki és felvidéki válogató lesz. A felvidéki országos válogató szervezője a Palóc Társaság.

Kárpát-medencei Rovásírásverseny – 2008

Versenyföltételek:

a, Korosztályok
– alsó tagozatos (III – IV. évf.)
– felső tagozatos két csoport (V – VI. és VII – VIII. évf.)
– középiskolás (ide soroljuk az alapiskola IX. évfolyamos tanulóit is!)

b, Korosztályok szerinti kötelező feladatok
1. Feladatok az alsósoknak
– 5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre
– 5 sor terjedelmű átírás latin betűsről rovásírásra
– 3 sor terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

2. Feladatok a felsősöknek
– 10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre
– 10 sor terjedelmű átírás latin betűsről rovásírásra
– 3 sor terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

3.Feladatok középiskolások számára
– 15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre
– 15 sor terjedelmű átírás latin betűsről rovásírásra
– 3 sor terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása

4. Valamennyi korosztálynak
Írjuk, mondjuk magyarul!
Közhasználatú idegen szavak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése

c, Nem kötelező, választható feladat:
– botrovás (saját faragó, bicska, törülköző). Eszközszükséglete:
– alsó tagozatos: 80 cm kérges botra rovás, minden betű kiírva
– felső tagozatos és középiskolás: 100 cm hosszú négy oldalára gyalult 2×2 cm széles léc, minden betű kiírva

d, Versenyszabályok:
– Forrai Sándor ábécéje használandó írásban és olvasásban, jobbról balra haladva
– a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
– a verseny időtartama 45 perc
– az eredmény a hibaszámtól illetve hibátlanságtól valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ

e, Résztvevők
– iskolák, rovásírás-szakkörök, szervezetek képviseletében korosztályonként legtöbb
3 versenyző, valamint egyének onnan, ahonnan szervezetten nincsenek jelentkezők
– a budapesti döntőbe kizárólag a felvidéki válogatón részt vett korcsoportonkénti első három helyezett versenyző kerül, vagyis 12 versenyző a Felvidékről

f, Jelentkezési határidő: 2008. február 29.
A jelentkezést név, korosztály, elérhetőségek (levélcím, távbeszélő, villámlevél) feltüntetésével kell elküldeni a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk címre.

g, A felvidéki országos döntő időpontja és helyszíne: 2008. április 26., Zselíz (Želiezovce)
A jelentkezőknek részletes felvilágítást tartalmazó meghívót küldünk a verseny előtt.
A résztvevők megjutalmazásáról a szervező és támogatói gondoskodnak.
Az ország minden részéből várjuk a magyar fiatalok jelentkezését.

Sikeres felkészülést és a versenyen tisztes helytállást kíván a Palóc Társaság!