A Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács (DFÖT) azon kérése, hogy társulásukat bejegyezze a Belügyminisztérium, háromszor is elutasításra talált. Ezért úgy döntöttek, pártot alapítanak.  A “Mozgalom a Regionalizmusért” kezdeményező bizottságát még november 17-én létrehozták. “A három DFÖT-ös elutasítás után, (harmadik elutasítás) sajnos már nem látunk esélyt arra, hogy  Polgári Társulásunkat valaha is bejegyzik. (harmadik elutasítás szövege) Így november 17-én létrehoztuk a “Mozgalom a Regionalizmusért” mozgalom (párt) kezdeményező bizottságát azzal a céllal, ha nem lehet PT, akkor lesz párt.

Ha mint PT nem politizálhatunk, akkor lesz mozgalom, amely cselekedni is fog (pluralizmus több támogató)a dél-fölvidéki népek, az ezeréves békés együttélés érdekében, a nacionalizmust és a hazugságot elítélve, a szebb polgári történelmi emlékezet és a távoli múltból származás tudatával. A dicső közös múlt, az “Uhorszko” a “Magyar Királyság”, a közös újjászületés, királyaink, Rákóczi tót kurucai, Bél Mátyás, a Hungarus-tudat – ezek adjanak nekünk erőt a vakság, a torzítások, a hamis állítások feletti győzelemhez, mindenható közös Istenünk segedelmével.

Decemberben elküldtük mind a 150 szlovák parlamenti képviselőnek a területi autonómia-tervezetünket (Link) megvitatás céljából. Januárban személyesen átadjuk Gašparovič elnöknek, Fico kormányfőnek és Paška parlamenti elnöknek az autonómia-tervezetünket, abból a célból, nehogy a Rossz hagyja feledésbe merülni akaratunkat.

Ezért legyen a 2008-as év, a területi autonómia kikövetelésének és a MaRe bejegyzésének az éve!
Hathatós autonómiaharc nélkül nem lesz megmaradás.”

– mondta Bósza János.

A Comora Aula honlapján Teljesítettük, mert megígértük címszó alatt olvasható a Bósza János vezette kezdeményezés eddigi történetének összefoglalója is: KLIKK