Dunaszerdahely városa minden évben rendszeresen fizette a tagdíjat a Csallóközi Városok és Falvak Társulásában, sosem volt tartozása, ahogy ezt egyesek igyekszenek elhitetni, nyilatkozta Pázmány Péter polgármester, aki hosszú éveken át volt a társulás elnöke. Tavasszal már nem indult újra ezért a tisztségért és utána Kvarda József vette át tőle a stafétát. – Az őrségváltás óta több olyan cikk és nyilatkozat jelent meg, amelyekben a nyilatkozók azt állították, hogy Dunaszerdahely városa nem egyenlítette ki a tagdíjat. Mi a tényleges helyzet?

– Városunknak egyetlenegy alkalommal sem volt tartozása a társulással szemben, mindig időben befizettük a tagilletéket, ami városunk esetében évente 46 ezer korona. Ezért nagyon sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyanok, akik úgy próbálják beállítani városunkat, mint notórikus nemfizetőt. Ráadásul városunk ingyen biztosított irodát a társulás működéséhez, állta a fűtési díjat, a víznszámlát és az internetes hozzáférés lehetőségét is.

– Mikor megtörtént a személycsere a társulás élén, valóban volt hiány a kasszában, ahogy azt aj új elnök állította?

– Elnökségem alatt a befolyt pénzből egyetlen fillért sem használtunk fel más célra, mint amire a a tagok jóváhagyták. A tagdíjakat évente kellett be fizetni a naptári év végéig. El kell mondanom azonban, hogy voltak huzamosabb ideje nemfizető települések, amelyek több éven át nem egyenlítették ki a tagdíjat. Köztük több olyan község is, amelyek jelenlegi vagy volt vezetői tagjai a társulás mostani vezetőségének. Erről a mellékelt táblázat ad áttekintést.

– Dunaszerdahely viszont az idén a tagdíj befizetését felfüggesztette.

– A képviselőtestület döntött így Keszegh Pál javaslatára, ennek értelmében felfüggesztjük a tagilleték folyósítását. Azért született ez a döntés, mert a Csallóközi Városok és Falvak Társulása nem volt hajlandó foglalkozni városunknak azzal a kérésével, hogy foglaljon állást a Királyfiakarcsa kataszterében tervezett akkumulátorgyár kérdésében. Tette ezt annak ellenére, hogy régiónkban több mint ötezren írták alá azt a petíciót, amelyben aggodalmukat fejezik ki az ólmot nagy mennyiségben felhasználó osztrák gyár megépítése miatt, ezért környezeti hatástanulmány elrendelését kérik a minisztériumtól. Úgy vélem, a társulás vezetősége sem dughatja a homokba a fejét és állást kell foglalnia ebben a kérdésben, hiszen régiónk lakosait képviseli.

A CsVFT nagyobb összeggel tartozó települései: Komárom 298 960 Sk, Tardoskedd 15 900 Sk, Pered 22 000 Sk, Dióspatony 16 210 Sk, Padány 8586 Sk, Nagymegyer 73 000 Sk, Nádszeg 44 240 Sk, Vága 24 100 Sk, Nemesócsa 34 772 Sk.

Forrás: a társulás 2007.3. 29-ei jegyzőkönyve

DH