Valahol Magyarországon a püspök meglátogatott egy hittanórát. Kíváncsi volt a gyermekek vallási ismeretére. Többek között feltette a kérdést: „Mi a házasság?

Egyik gyerek hebegett: „a házasság… a házasság az az állapot, amelyben az embereknek egy ideig szenvedniük kell, hogy megérjenek a mennyország számára.”
Nevetés. A hitoktató zavartan szól közbe: „De fiam, te összetéveszted a házasságot a tisztítótűzzel!” A püspök mosolyogva mondja: „Lehet, hogy igazad van. A házasságban sokszor tényleg szenvednünk kell, míg meg nem érlelődünk a teljes boldogságra.

A jegyesek esküvő előtt persze úgy gondolják, hogy azonnal fejest ugranak a mennyei boldogságba. A nászúton, a mézeshetek alatt talán így is történik. De aztán előjönnek a problémák. Ésszerűen egy házaspár sem remélheti, hogy konfliktus nélküli lesz a családi életük. De a konfliktusokat békésen, szeretettel kell megoldani. A házasság sokszor azért hasonlít a tisztítótűzhöz, mert ezt figyelmen kívül hagyják.
A Szent Családban is adódhattak véleménykülönbségek. Én el tudom képzelni, hogy amikor József megkapta az utasítást az egyiptomi menekülésre, Mária ellenvethette: Hátha csak rosszat álmodtál”, vagy „várjunk legalább reggelig”. Aztán a szeretet szellemében döntöttek. Így lehet példaképünk a Názáreti Család.
Tapasztalva a házassági konfliktusok nagy számát a segíteni akarás szándékával pszichológusokból, tanácsadókból, aktív házaspárokból alakult munkacsoport összeállította a családi nézeteltérések feloldásának alapelveit.

Megfogalmazásra és alkalmazásra érdemesek.

1. Ne fújj fel apróságokat!

A lufit szoktuk felfújni, meg a focit, meg az autó belső gumiját. Ezek felfújva jók. A szappanbuborék is. De a bosszantó apróságok felfújását a házastársak között kerülni kell. Ilyenek naponta tucatjával adódnak: az asszony elfelejti a kenyeret megpirítani a reggeli tojáshoz, a férj kint hagyja a pizsamát a hálószobában, a feleség vendégeket hív és nem beszéli meg a férjével, a férfi ugyanakkorra mozijegyet vesz két személyre, stb. Ilyenkor ne fújjuk fel: „persze, te mindig…” vagy: „bezzeg neked soha…” Apróságok. De ha általánosítjuk, tönkre mehet a harmónia.
Az Evangéliumok tanúsága szerint Jézus az apróságokat egy kézlegyintéssel elintézte: a kalász kimorzsolásánál: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” A böjt esetében: „Csak nem böjtölhet a násznép, míg vele van a vőlegény.” Farizeusoknak: „Megszűritek a szúnyogot és lenyelitek a tevét.”
Tehát: Ne csinálj a kis dolgokból nagy ügyet!

2. Ne fojtsd magadba bosszúságodat!

A puskaporos hordó ledugaszolva robbanhat. Pszichológusok megállapítása: ha valaki állandóan elfojtja haragját, hirtelen kitörhet a legváratlanabb pillanatokban. Például: Vállalati könyvelőt cukkol az apósa: „Mikor leszel már főosztályvezető?” Ahányszor találkoznak, mindig rákérdez: „Kineveztek már?” Bosszúságát magába fojtja. Felesége egyszer közli: „Papáék vasárnapra meghívtak ebédre.” Erre mint egy őrült kitör: „Az a puffancs! Az a nagyképű szélhámos!” És felrobban a hordó. Hadd hivatkozzunk megint Jézusra: amikor megvádolták ördöngösséggel, logikus érveléssel nyugodt hangon megcáfolja, amikor arcul ütik, méltóságteljesen kikéri magának; Pilátust nyugalommal figyelmezteti:”Semmi hatalmad nem volna felettem…” Azonnal kimondja, visszautasítja az igazságtalanságot.
Az eddigi két tanács a házasság területére így alkalmazható: 1. Ha jelentéktelen dologról van szó, felejtsd el. 2. Ha fontos ügyről, tedd szóvá rögtön.

3. Vitatkozásnál maradj a tárgynál!

A sakknál minden figura lépése kiszámítható, csak a lóé nem, mert az ugrál. Ne legyünk lovak a vitatkozásnál! Amikor egy családban „két ló” ugrál témáról témára: Férj: „Hogy adhattál 5000 Ft-ot ezért a kalapért?” Feleség: „És arról már elfeledkeztél, hogy múltkor én fizettem barátaid vacsoráját?” „A tavalyi bundád meg 50.000.- Ft volt és föl sem veszed?” – Te beszélsz, aki hetenként 10.000-et eljátszol a lóversenyen? Nem folytatom… Látjuk a „lóugrásokat”.
Bíróság előtt legfőbb szabály: Csak a kérdésre válaszolj! Ne locsogj! Maradj a tárgynál! Ez a visszatetsző módszer a szektások mentalitása. Ha egy kérdésben sarokba szorítják, átugrik egy másik témára, amiben jobban otthon van. Kerüljük ezt a házasságban!

4. A nézeteltérésekről hallgass a kívülállók előtt

Amit házastársad bizalmas hangulatban feltár előtted, ne add tovább az összefüggésből kiragadva mások előtt. Szülőknek, szomszédoknak elmondani intim dolgokat, végzetes hiba. Ha kiderül, a házastárs bezárkózik. Főleg a férjet nagyon érzékenyen érinti a diszkréció hiánya. Aki nem hiszi, milyen nagy bajt tud okozni a meggondolatlan nyelv, olvassa el Jakab apostol levelének 3. fejezetét. Utolsó mondata: „legyetek megfontoltak a beszédben és készségesek a hallgatásban!”

5. Alkalmazd a „gyógyító szót!”

A lélektani kézikönyvek sokat írnak a „gyógyító hallgatásról”. Amikor az egyik házasfél azt mondja a másiknak: „kedvesem, én azért szeretlek téged, mert te mindig tudod, mikor kell odanézni és mikor nem, mit kell szóvátenni és, miről kell hallgatni.” De van „gyógyító szó” is. Amikor egy dicsérettel, elismeréssel a házastárs lelkét meggyógyítjuk, a családi atmoszférát megjavítjuk. „Nem tudok egy szöget beverni a falba úgy, hogy feleségem meg ne dicsérne. Legalább azt mondja: egyszer sem ütöttél az ujjadra.” Az asszony meg: „Nem tudok egy ételt sem elrontani úgy, hogy férjem legalább azt ne mondaná: Ez majdnem úgy sikerült, mint a múltkor. Főleg a félszegségnél tesz csodát a házastárs gyógyító szava.

6. Egy irányba nézzetek, egyek akarjatok

A mai evangélium a Szent Család példájával tanít az egységes cselekvés fontosságára. Mária és József együtt indulnak Egyiptomba, együtt térnek vissza, egységesen döntenek a Názáreti letelepedésről. Erre buzdítja Exupéry is a házastársakat: „a szeretet nem azt jelenti, hogy két ember egymást nézi, hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba néznek.” Boldog a család, mely ezt követi!

A boldog családi élet alapelveit frappánsan foglalja össze a modern hangvételű Hétköznapok Szentlelke című ének.

// Hétköznapok Szentlelke szállj rám, // Hogy hétfőtől szombatig is szeressek én. // Tapasztalja meg szeretetemet, türelmemet főként az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élet// Isten Szentlelke, szállj rám, // Tündökölj a hétköznap egén, hogy házastársamat, minden családtagomat hétfőtől szombatig szeressem én!//

Hajnal Róbert/Magyar Kurír