December 20-án este Bartal Károly Tamás jászóvári apát vezetésével, a határ mindkét oldaláról érkezett hívek és közéleti személyiségek részvételével hálaadó szentmisét mutattak be az abaújtornai plébániatemplomban.

A híveket Juhász Attila helyi plébános köszöntötte. Bartal Károly Tamás szentbeszédében Ácház próféta jövendölése alapján hangsúlyozta: ahol az ember mer Istenre hallgatni, ott minden emberi rosszindulat ellenére győzelmes jövő formálódik. Mondok István tornahorváti görög katolikus parókus a sokszintű határnyitás szükségességét hangsúlyozta. A szentmise végén Gábor Lajos szepsi református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve az összetartozás és az értékekhez való ragaszkodás fontosságát.

 

Éjfélkor a határsorompók ünnepélyes eltávolítása után Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános Jézus szavait idézte a történelmi pillanat kapcsán: “Sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta”. Az elvesztett háborúk sebeire – mondta a plébános – csak a béke szolgálhat balzsamul.

Gábor Bertalan/Magyar Kurír