Miközben a Malina Hedvig-ügy már Strasbourgban van az emberi jogok bíróságának asztalán, a szlovák rendőrség tovább keresi a nyomokat a terepen. Azon a terepen, ahol időközben már (lehet, nyomtalanítási céllal) régen eltüntették a nyomokat.

Ennek ellenére a derék szlovák nyomozók hada újból kiszállt a terepre, hogy, mi van, ha mégis találnak valamilyen nyomravezető nyomot másfélév után..? Immár a második nyomkövetésnek futottak neki a derék nyitrai nyomozók az országos főügyész ösztökélésére, miután az előzőek nem hozták formájukat és eltaposták a corpus-delicti-t. Nyom(ok) hiányában nem tudták bizonyítani Hedvignek, hogy a verőlegények nem hagytak nyomot a parkban, tudniillikl (már akinek) az ominózus időben egészen máshol rendetlenkedtek, mint az Hedvig állítja.

Jelenleg speciális (nyomkövetésre kiképzett) csapat vizsgálja a nyomokat, nehogy valaki eltapossa azt, ami már nincs, illetve, hogy a nyomokból kiderítsék, a lányt nem is azért verték földig, mivel magyarul beszélt, amint azt Hedvig állította, hanem teljesen másért.
Azt is meg kell állapítaniuk a speciális nyomozóknak, hogy a diáklány milyen ideig haladt keresztül a parkon, ugyanis ki kell számítaniuk, hogy a rendelkezésre állt (vagy Hedvig által elmondott) idő elegendő lehetett e ahhoz, hogy megtámadják és földigverjék?

Lehet, utólag az is kiderül, hogy a diáklány csak azért színészkedett és játszotta el az egészet, hogy nem készült fel a vizsgára, ezért alibit keresett (a parkban) magának. Egyéb híján (mivel jobb ötlete nem támadt), fogta magát és virtuális, ördögi tánclejtésbe kezdett, aminél megbicsaklott a bokája, minek következtében hasraesett és beverte a képét és fejét.

Mivel Hedvig nem volt hajlandó a rekonstrukcióra (értsd: a rendőrségi asszisztáláshoz bohóckodásra), a speciális nyomozók ezzel az eshetőséggel is számoltak. Vittek magukkal egy nyomkövető Hedvig-alteregót bebugyolált arccal és azt engedték Hedvig helyett útjára. Szegényt többször is megjáratták a park és egyetem közt, ahová hajdan Hedvig is tartott addig, míg a a parkban földig nem verték.

A speciális nyomozóknak nem ment a fejébe, hogy lehet az, hogy az első nefikutáskor az alteregó kevesebb mint 4, másik alkalommal több mint 4 percig tette meg ugyanazt az utat. Arra nem jöttek rá a nyomozók, hogy, lehet a helyettes hölgy gyorsabb léptékű volt Hedvignél, (ami abból eredt, hogy őt nem verték földig időközben) ezért könnyebben szedte a lábát.

Miután a nyomozók még mindig a tett színhelyén tartózkodnak és nem szeretnének az ügyből fokytatásos regényt kreálni, itt megszakítjuk a nyom(on)követést, majd legközelebb folytatjuk.

déva, FENET/, FelvidékMa

Ennyien keresték, mégsem találták…