Mintakép

Csehszlovákia kettéválásáról Magyarország meglepetéssel értesült, de Szlovákia önállóságának gondolatát el tudta fogadni. Más kérdés, hogy mi, magyarok harmonikusabbnak képzeltük el Magyarország és az önálló Szlovákia viszonyát – nyilatkozta a TASR szlovák hírügynökségnek Jeszenszky Géza.
A volt külügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy jómaga és Antall József miniszterelnök történészként mindig is testvéri nemzetként tekintettek a szlovákokra, akikkel “ezer évig jóban-rosszban együtt éltünk, így hát lényegében örömmel fogadtuk a döntést”, melynek nyomán Szlovákia tizenöt évvel ezelőtt önálló országgá vált. Jóllehet, 1990 után Magyarország lakossága – ide sorolva a szakértőket is – nem számolt Csehszlovákia kettéválásával, különösképpen nem azok után, hogy a föderáció már kész tény volt.

Magyarország azonban azonosulni tudott az annakidején Szlovákiában túlsúlyba került, a teljes önállóságot szorgalmazó gondolkodásmóddal, s el is tudta azt fogadni.

“Más kérdés – jegyezte meg az Antall-kormány akkor hivatalban levő külügyminisztere -, hogy mi annak ellenére is kiegyensúlyozottabb viszonyt képzeltünk el, hogy a Duna szerintünk jogszerűtlen elterelése miatt akkor igen csak nehéz idők jártak, de Magyarország mégis azonnal elismerte Szlovákiát, őszintén kívánt minden jót az ország önálló létezéséhez, ami ma is érvényes.”

Jeszenszky hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Szlovákia jól járt, mert az ország minden várakozást felülmúlóan fejlődött, bebizonyosodott, hogy a szlovákok az önálló országon belül jobban sáfárkodnak javaikkal, mint a közösben.

MTI, EchoTV