Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására december 27-én Kassán az Orsolyák templomában hálaadó szentmisére gyűlt össze a régió magyar nyelvű papsága, hogy együttesen fejezzék ki hálájukat és köszönetüket az ünnep kapcsán kapott különös kegyelmekért.

A helynök – mielőtt elvégezte volna az ilyenkor szokásos boráldó szertartást – szentbeszédében arra bátorította a jelenlevőket, hogy Szent János apostol példájára továbbra is törekedjenek az evangélium tudatos megélésére.
A szentmise befejeztével a nemrég felszentelt közösségi házban került sor a borok bemutatására és ízlelésére, amelyeket az idén a Szent Ivó Borrend tagjai hoztak Abaújszántóról, valamint két magántermelő Egerből.
Az egykor honos szentelmények felelevenítésének gyakorlata az evangelizálás új formái lehetnek. Úgy tűnik az Egyház 2000 éves kincsestárából érdemes leporolni és elővenni néhány régit, hogy az evangélium szava könnyebben eljuthasson a ma jóakaratú emberéhez.
Magyar Kurír