Lelkészbeiktatásra került sor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ungi egyházmegyéjében. A kisráskai gyülekezet lelkipásztorául választotta meg  Csatlós Pétert, aki már több éven át eddig is szolgálta a közösséget.

Rövid időn belül a második lelkészbeiktatásra került sor az Ungi Református Keresztyén Egyházmegyében. Ugyanis nem is olyan régen iktatta be Ft. ThDr. Erdélyi Géza püspök úr csicseri lelkészi hivatalába Nt. Molnár Zsoltot, szeptember 23-án pedig sor került Nt. Csatlós Péter beiktatására Kisráskán. Sokan összejöttek a kisráskai templomban, ahol a gyülekezet közösségében, az ungi és zempléni egyházmegyék lelkészeinek és számos vendég részvételével Dr. Erdélyi Géza beiktatta tisztségébe a meghívott és megválasztott lelkipásztort. Elhangoztak az ilyenkor megszokott, és várt szolgálatok, mind a Püspök úr, mind a beiktatott lelkipásztor részéről, mely szolgálatok minden hallgató számára tanulságosak voltak. Szerény véleményem szerint minden lelkészbeiktatás azért örömteli alkalom, mert nagy öröm és boldogság az, amikor egy gyülekezet megtalálja pásztorát, akit követhet, és amikor egy pásztor megtalálja a saját nyáját. Hiszem, hogy ez így van a kisráskai gyülekezetben is. Hiszem és tudom, hogy a gyülekezet számára nagy öröm volt jelen lenni a beiktatási szertartáson, és nagy örömöt jelent a lelkipásztor számára is, hogy vállára került az a palást, mely saját gyülekezetének az ajándéka. Néhány hét távlatából azt kívánom, és ebben hiszem, hogy nem vagyok egyedül, hogy a gyülekezet közössége egyre jobban összekovácsolódjon, egyre jobban tudjanak együtt dolgozni megválasztott és beiktatott lelkipásztorukkal. Nt. Csatlós Péternek pedig adjon az Isten bölcsességet, szeretetet és kitartást a szolgálathoz. Adja az Isten, hogy a gyülekezet és a lelkipásztor együtt tudjon haladni azon az úton, mely Istenhez visz, és kívánom, hogy ezt a célt mindnyájan el is érjék.
Református Újság, 2007. december