MintaképKözépkori s népi műfajokat szeretnék föleleveníteni, arni sajátos stílust és szemléletet jelent: Petőfi Sándor életét néhány mondai képben mutatom be – írja Varsányi József a könyv szerzője. A történelemtanárok biztosan sikítani fognak, ha meghallják, hogy Petőfi március tizenötödikén Ferenc József császárral tárgyal, vagy hogy Mózes a zsidók királya volt. Mint tanár természetesen tudom, hogy mindez tévedés, de mint népi mesemondó mégsem tudhatom. S ami a legkülönösebb, ha mondában gondolkodik az ember, mindez nem is lényeges. S ez nem meghamisítása Petőfinek, hanem ellenkezőleg: azt remélem, hogy rég nern ragyogott úgy Petőfi alakja a maga igazságában, mint itt. A szerző regényíró, költő, magyartanár: az Új Werther című levélregény, a Mi várható… és a Mi volt a magyar írásbeli érettségin? című könyvek írója. Különös szeretettel ajánlom könyvemet az iskolai rendezvényekre, kivált március tizenötödike alkalmára, műsorszövegnek.