A magyar fél számára elfogadhatatlan, hogy a szlovák beruházó által felkért szakértői csoport továbbra sem vizsgálja hatástanulmányaiban, hogy az erőmű milyen környezeti és közegészségügyi terhelést jelenthet Magyarországra nézve. Ez a Kassán tartott szlovák-magyar kétoldalú megbeszélésen derült ki, amelyen jelen volt a beruházást tervező Csehszlovák Energetikai Társaság képviselője is.

A magyar fél a jövő hét folyamán a társtárcához eljuttatja határozott állásfoglalását. A magyar és szlovák oldalon megtartott közmeghallgatás is egyértelműen elutasítja az erőmű megépülését. A helyi lakosság a közvéleménykutatások szerint is ellenzi az erőművet, jelenleg egyébként aláírásgyűjtés is zajlik a kérdésben.
A konzultációt követően a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma elkészíti a végleges állásfoglalását és az ottani hatályos jogszabályok szerint lezárja az ügyet. Ezt követően a magyar vélemények és álláspontok figyelembevételével megküldi hivatalos szakvéleményét Tőketerebes önkormányzatának, amelyet az erőmű elvi építési engedélyezési eljárásában az önkormányzatnak figyelembe kell vennie.
A város elöljárói az elvi építési engedélyezési eljárás során megkapják az Energetikai Társaság által felkért szakmai csoport hatástanulmányát is, amely azonban nem tartalmazza az erőmű lehetséges határon átnyúló hatásainak vizsgálatát. A hivatalos építési engedély kiadásánál a mérleg nyelve az erőmű megépítése ellen aláírást kezdeményező helyi lakosság lehet, akik ezzel szeretnének nyomást gyakorolni az önkormányzatra. Az eddigi felmérések alapján a lakosság több mint a fele határozottan ellenzi az erőmű megépítését. A helyi hivatalnak sincs egységes álláspontja a hivatalos engedélyek kiadásával kapcsolatban.
Fodor Gábor határozott érdekérvényesítést ígér Tőketerebes ügyében. A Szlovákiának megküldött korábbi hivatalos magyar álláspontban kért vizsgálatok elvégzését és a javaslatok figyelembe vételét továbbra is szükségesnek tartja, ezek a levegőbe jutó nehézfémek, valamint rákkeltő anyagok kiülepedésének talajra, növényzetre és állatvilágra gyakorolt összesített hatásának elemzése, a salak és pernye talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata. A minisztérium további adatokat kért arra vonatkozóan is , hogy a tervezett erőmű milyen hatással lehet a Bodrog folyó ökológiai állapotára és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidékre. Ezeket mindeddig figyelmen kívül hagyta a beruházó, ezért a jövő hét folyamán a Magyar Környezetvédelmi Minisztérium a társtárcához eljuttatja erről szóló határozott állásfoglalását.
orientpress