A Vatikán kivár? Köztudott, hogy az ügynökmúltjáról is ismert Ján Sokol, Szlovákia érseke októberben tölti be 75. életévét, amikor is az Egyházi Törvénykönyv szerint köteles benyújtani lemondását az érseki székről. A rozsnyói püspök és a kassai érsek ugyancsak a közeljövőben éri el a lemondáshoz megszabott korhatárt.

Egyes források szerint lehetséges, hogy a Szentszék megvárja, míg az említett egyházi személyek beadják lemondásukat, és a frissen kinevezett érsekekkel együtt hirdetik ki az új egyházmegyei elrendezést.
Az egyik elképzelés forrásaink szerint az volt, hogy a Mečiar-féle közigazgatási felosztás nyomán alakítják ki az egyházmegyei határokat, amelyek függőlegesen vágnák el a tömbmagyarságot. A Szlovákia déli részén élő magyar ajkú katolikusok így szétszabdalva több egyházmegyéhez tartoznának, és kisebbségben maradva kellene érvényesíteniük jogaikat.

A magyar hívek pasztorációja


Az egyházmegyékben a magyar ajkú hívek pasztorációja püspöki szinten jelenleg sincs teljes mértékben megoldva. A Pozsony-nagyszombati érsekség területén Orosch János segédpüspök vállalta fel a felvidéki magyar katolikus papok és hívek gondozását. Több egyházi rendezvényt is szervezett, valamint részt vett az egyes egyházközségek, társulások által rendezett egyházi fórumokon, szentmiséken, teológiai és lelki napokon. Egyes szlovák nacionalistáknak ez annyira szemet szúrt, hogy megakadályozták az augusztusi, bécsi Szent István király-ünnepségen tervezett részvételét, valamint különböző akadályokat gördítettek több magyar rendezvény esetében is. A Rozsnyói egyházmegyében Vladimír Filo püspök látja el a magyar hívek szolgálatát.
A Magyar Katolikus Püspöki Karnak a Szlovák Püspöki Karral kötött megállapodása egyelőre csak papíron érvényes, és néhány konferenciára, találkozóra korlátozódik. Szlovákiai magyar kispap továbbra sem tanulhat Magyarországon úgy, hogy haza is térhessen, s az itt élő mintegy 400 000 katolikus hívő szolgálatára lehessen. A Pozsony-nagyszombati Főegyházmegyében feltűnően magas a magyar papok áthelyezésének száma, s többször előfordult, hogy fiatal magyar papokat színtiszta szlovák egyházközségekbe helyeztek. Több magyar egyházi, lelkiségi, ifjúsági mozgalom és polgári társulás is létezik, akik programjaikkal igyekeznek a felvidéki magyar híveket megszólítani. A Keresztény Élet című katolikus hetilap immár második éve biztosítja a megfelelő lelki táplálékot és a hiteles tájékoztatást a katolikus magyarság számára.

Karaffa Attila