Robert Fico az összes egyházzal való jó kapcsolatok kiépítésére törekszik, a kölcsönös tisztelet, barátság és együttműködés reményében. “A polgárok integráló részét képezik az egyházak.

Ezért szeretném, ha a hívő ember számára az egyház az anya, az állam az apa szerepét töltené be“, fogalmazott a kormányfő az egyházi vezetőkkel és a vallási közösségek képviselővel való találkozása után. A kormányelnök szerint az egyház és az állam egyaránt gazdasági, kulturális, szellemi alapon működik az ember felemelése céljából. Ezért minden egyházi kezdeményezést támogat, amely túlmutat a kommerciós jellegen, és tevékenységét a nyomorban és veszélyeztetett helyzetben lévő emberre irányítja. A mai kor legszomorúbb negatív képe az ember kulturális és lelki tönkretétele. “Az egyházak nem ignorálhatják a tényt, miszerint – bár az ember nem csak kenyérből él -, a mindennapi lelki kenyérre is naponta szüksége van“, fogalmazott Fico.

Fico elmondása szerint a kormány az egyházakkal való párbeszéd során előnyben részesíti a konstruktív témákat a konfrontációs kérdésekkel szemben, amelyeket időnként egyesek ékként próbálnak beverni az állam és egyházak közé. “A kormány partnert keres az egyházakban, mindenekelőtt a szociális szférában, ezért az együttműködésnek óriási értéke van számunkra. Mindenkor előnyt élvez a kapcsolat, például olyan konfrontációs támával szemben mint a homoszexuálisok párkapcsolata“, fogalmazott Fico kormányfő.

Arra emlékeztetett, hogy a kormány balközép jelleget képvisel. A kormány “középisége” szerinte annyit jelent, hogy igyekszik elkerülni mind a bal, mind a jobboldali szélsőségeket.

A lelki és vallási értékek társadalomba való átvitele Fico szerint egy mélyebb elemzés tárgyát jelenti. “Igényes feladat van előttünk, mindenekelőtt az, hogy az ifjú generációba beoltsuk a nemzeti büszkeséget és a hazafias meggyőződést“, hangsúlyozta nyomatékkal a kormányfő.

déva, Felvidék Ma