A komáromi Selye János Magyar Tannyelvű Gimnáziumban 2008. szeptember 1-jétől hatéves gimnáziumi oktatás indul az alapiskolák 7. osztályát befejezett tanulók részére.

Mivel ez a középiskolai oktatási forma eddig még ismeretlen az érintett szülők és gyermekeik előtt, a gimnázium igazgatósága 2008. február 19-én (kedden) nyílt napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó hetedikes diákok számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás (délelőtt 800 – 930; délután 1500 – 1630) program első részében bemu­tatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit, a megújult érettségi rendszerét. A tájékoztató középpontjában természetesen az újonnan induló hatéves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi követelményeinek a bemutatása áll majd. A második részben délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.
A nyitott napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

tvkomarno