A fenti címmel jelent meg Molnár Imre történész legújabb könyve, amelyet a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány jelentetett meg.

A legújabb Esterházy Jánosról szóló könyv ünnepélyes könyvbemutatójára 2008. január 22-én került sor a Sapientia Hittudományi Főiskola dísztermében. A Kegyelem életfogytig c. könyvben Esterházy János szenvedéstörténetének
dokumentumai találhatóak Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján.

A termet színültig megtöltő hallgatóságot Molnár Imre történész köszöntötte, aki a könyv összeállításáról beszélt.
Utána Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke szólt az egybegyűltekhez, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Rákóczi Szövetség két neves magyar személyiséget tekint fő példaképnek: II. Rákóczi Ferencet és Esterházy Jánost. Az aktuális iskolai beiratkozásokról szólva megjegyezte, hogy szervezete kiáll az anyanyelvi oktatás mellett és a Felvidéken már beindította a magyar iskolai programját.

Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség titkára rövid megemlékező beszédében szólt a nemrégiben elhunyt Stelczer Elemérről, akinek az édesapja Esterházy barátja és párttársa volt, és egész életében hűen ápolta a felvidéki magyar politikus emlékét.

Harmadikként Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a Kegyelem életfogytig c. könyv felelős kiadója szólt Esterházy Jánosról, mint a keresztény politikusról, aki európai szellemiségben gondolkodott, nem téve különbséget más nemzetű és vallású emberek között. Mint mondta, Esterházyra nemcsak rászakadt a szenvedés, hanem ő tudatosan vállalta a szenvedést, és végigjárta a kálváriának az útját a feltámadás hitében és reménységében. A martalócok, a börtöntartók legyőzhetik, hamvait még fogva tarthatják, de az Ő hitéből következik a feltámadás.

Jeszenszky Géza egyetemi tanár, volt külügyminiszter a könyvet mint történész méltatta, és a benne megtalálható hiteles dokumentumok fényében mutatott rá a csehszlovákiai politikusok gondolkodására a felvidéki magyarsággal kapcsolatban. Kijelentette, hogy Esterházyt nem egyszerűen rehabilitálni kell, hanem ki kellene őt tüntetnie Szlovákiának. Szomorúan állapította meg, hogy addig nem beszélhetünk szlovák-magyar megbékélésről egyik oldalon sem, amíg Esterházy ügye nem rendeződik.

Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke Esterházy Jánosról, mint a lelkiismeret mártírjáról beszélt, és felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy azok az erények, amelyek a boldoggáavatáshoz szükségesek, mind megtalálhatóak a felvidéki magyarok hitvallójában. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy Esterházy mindhalálig ragaszkodott két értékhez: a kereszténységhez és a magyarsághoz. Ezeket az értékeket hangoztatta, és csak Isten segítségével tudta elképzelni a magyarság jövőjét.

A következő előadó Peczár Károly, a Magyar Koalíció Pártjának pártigazgatója volt, aki Esterházy János életművének erkölcsi-politikai hagyatékáról beszélt.

Zombori István történész a Kegyelem életfogytig c. könyv egyik kiadója szólt az egyháztörténeti kiadásokról, amelyeket részletes kutatómunkák előznek meg. Ezeket a kiadványokat idegen nyelvekre is lefordítsák. Megemlítette a Tiso-ról szóló olasz kiadványukat is, és reményét fejezte ki, hogy szlovákul is kiadhatják majd a most megjelent könyvet.

A könyvbemutató érdekessége volt, hogy hárman is jelen voltak, akik személyesen ismerték Esterházy Jánost. Nagy János felvidéki szobrászművész szobortervezete a felvidéki magyar politikusról végig látható volt, és elmondása szerint csak felkérésre vár, hogy megalkossa a kültéri művet.
Molnár Imre örömmel jelentette be, hogy hamarosan Magyarországon is sor kerül majd Esterházy János szobrának leleplezésére, mégpedig Tatabányán.

Az egyes előadások között Szigeti Eszter előadóművész olvasott fel rövid jegyzeteket Esterházy naplójából.
A könyvbemutató a Szózat eléneklésével zárult, majd pedig a szerző dedikálta könyveit. A megjelent mű Magyarországon a Rákóczi Szövetségnél, Felvidéken pedig a Pázmaneum Társulásnál és a CSEMADOKnál rendelhető meg.

Pázmaneum, Karaffa Attila