Az elmúlt időszakban nagy port kavaró komáromi TIK ügyében végre döntés született. Sokáig folyt a vita az iroda bezáratását illetően, mígnem a január 24-i testületi ülésen eldőlt, hogy a Gráfel Lajos által működtetett Pro Castello nonprofit szervezet fogja működtetni az irodát, amely két személyt alkalmaz majd.

Az iroda működtetésére a testület 1,2 millió koronát hagyott jóvá. „Amikor véglegessé vált az MPCR feloszlatásának szükségessége, a testület megtárgyalta az erre vonatkozó javaslatot, a különféle bizottságok pedig elkészítették határozataikat, melyek értelmében nem csupán három munkahely szűnt volna meg, hanem az MPCR nyújtotta összes álláslehetőség. Hogy ez mégsem így történt, az Komárom alpolgármesterének, Hortai Évának köszönhető, aki kidolgozott egy tervet, mely mind a város, mind az egykori MPCR-ben dolgozók érdekét szolgálta. Az, hogy Veľký december 31-i hatállyal bezáratta a TIK irodát, a képviselőtestület döntésével megegyezett” – mondta el Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere. Hozzátette, hogy az igencsak képlékeny helyzetben Gráfel Lajos vette át az iroda tevékenységi köreit. Az ott dolgozókat érthető módon nem tudta alkalmazni, hiszen nem volt rá megfelelő anyagi fedezet. Egy hete pedig Gráfel már működteti is az idegenforgalmi irodát, csak éppen nem a Megye utcában lévő helyiségben. “Felelőst igen nehéz találni, hiszen a testület határozatát mindenki betartotta. Érdekes, hogy egyesek azt mondják, hogy ők ilyen javaslatot nem fogadtak el. Ezáltal saját magukról alkotnak képet. Némely képviselő a kezét-lábát töri azért, hogy megmentse ezt az irodát, pedig korábban senkit sem érdekelt, hogy mi van vele. Vannak olyan képviselők, akik érzelmi síkra helyezik a TIK iroda ügyét” – mondta Bastrnák.

Az oly´ sokszor emlegetett december 20-i ülésen felszólaló Novák Tamás elmondta, hogy amikor a nyár folyamán tarthatatlanná vált az MPCR helyzete, a testület jóváhagyott egy koncepciót, melynek lényege az volt, hogy az MPCR utódai (a két kft. és a járulékos szervezet) átveszik a jogosítványokat és kötelességeket. A TIK iroda tevékenységeit pedig a Pro Castello viszi tovább. A képviselők ezt úgy értelmezték, hogy ezáltal a folyamatosság biztosítva lesz. Minderre a folyamatosságra azért helyeztek nagy hangsúlyt, mert egy határvidéki városban kiemelt fontossággal bír egy információs iroda. A képviselők számára november végén vált ismeretessé, hogy az iroda megszűnik, az alkalmazottakat elbocsátják.

A polgármester szerint a legfontosabb feladat, hogy egy megfelelő ember kerüljön a Viator élére, hiszen készülni kell az idegenforgalmi szezonra, ki kell írni a pályázatokat. Valószínűsíthető, hogy ha a kft. vezetése létrehoz egy idegenforgalmi irodát, akkor oda fognak figyelni arra, hogy az ne működjön veszteségesen.

Delta