MintaképA szótár szerkesztői először vállalkoztak arra, hogy a szavak szövevényes kapcsolatrendszerét egyetlen szótárban mutassák be. Erre utal a szótár címében szereplő “+”.

Az Értelmező szótár+ A magyar nyelv kézikönyvei sorozatban jelent meg a közelmúltban.

Ez egy egynyelvű kéziszótár, amely nemcsak magyarázza a címszavakat, hanem használatukat példamondatokkal világítja meg, sokféle nyelvi ismeretet, számos hasznos tudnivalót is közöl róluk. A szótár magyar anyanyelvűek, elsősorban fiatalok számára készült, és alkalmas az anyanyelvoktatásban való felhasználásra is.

A kétkötetes kézikönyvben a több mint 16 ezer címszóhoz kapcsolva 250 ezer nyelvi adat található. A klasszikus értelmező szótári funkciók mellett ugyanis – a magyar szótárirodalomban először – egyetlen szótárban számos ismeretet tartalmaz a szócikkekbe építve: megadja a szinonimákat, felsorolja az ellentéteket, szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat közöl, tájszavakat sorol fel.

E nyelvi adatokon kívül az Értelmező szótár+ egy szócikken belül még további hasznos információkat is ad: jelzi a gyakoriságot, közli az etimológiát, nyelvhasználati tanácsokkal szolgál, felsorolja utótagjuk szerint az összetételeket, illusztrációkkal szemléltet.

A negyedmillió nyelvi adat szemléletesen mutatja be, hogy szavaink nem elszigetelten, önmagukban állnak nyelvünkben, hanem szinonimáikkal, ellentéteikkel, szókapcsolataikkal hálót alkotnak.

A szótár szerkesztői először vállalkoztak arra, hogy a szavaknak ezt a szövevényes kapcsolatrendszerét egyetlen szótárban mutassák be. Erre utal a szótár címében szereplő “+”.

A szavak összetartozását szemlélteti a kötet végén található fogalomköri csoportosítás is, amely első ízben adja közre fogalomkörökbe rendezve a magyar szavakat.

Az Értelmező szótár+ szerkesztői a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete nyelvművelő és nyelvi tanácsadó osztályának tudományos kutatói, a szótár szerkesztése során felhasználták a jelentéstan, a lexikológia és a lexikográfia legújabb eredményeit.

A kétkötetes kiadvány nélkülözhetetlen minden család könyvespolcáról.

DunaTV