A Szükségünk van Wass Albertre! címen meghirdetett kulturális gálaesten 2008. január 8-án Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Wass Albertet illető posztumusz Árpád fejedelem-emlékdíját megőrzésre átadta a Kráter Műhely Egyesület elnökének.

Turcsány Péter az egyesület legnagyobb pillanatának nevezte az eseményt, hiszen a Kráter Műhely Egyesület örök megőrzésre kapta a díjat.

Amikor e díjat 2007-ben megalapították, az 1100 éve meghalt legnagyobb magyarra, Árpád fejedelemre kívántak emlékezni. A Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktura összefogásában létrehozták az Árpád fejedelem-emlékdíjat, hogy átadják jeles magyarjainknak, magánszemélyeknek, történelmi emlékeket hordozó intézményeinknek, közösségeinknek a történelmi Magyarország egészén: a múltban alkotott örökség, a várrendszer őrzőinek, az egyházaknak, a jövőt alkotó közösségeknek, s igen nagy hangsúllyal a személyes elhivatottság képviselőinek.

Árpád fejedelem szobrát külön e célra alkotta meg Herend iparművésze, Tamás Ákos. A törzsektől kapott erőt, a fejedelmi tekintélyt, egy nép örökké érvényes szimbólumát képviseli a lovas szobor: Verecke ihletett pillanatát. S egyben Európa egyik legnagyobb, leghíresebb uralkodó dinasztiájának, a 23 királyt trónra ültető családnak az atyját. Az Árpád-ház európai nagyságát jelzik a szentek, akiket a család adott a világnak, a dinasztiákban páratlan erővel.

Árpád fejedelem emlékszobrával, a benne megtestesülő szellemmel A Magyar Művészetért és a Herendi Porcelánmanufaktura – teljes erkölcsi odaadásával, s támogatóinak erkölcsi erejét is élvezve – kifejezi háláját a honalapítók; a magyar történelem őket követő nagyjai; és korunk jelesei előtt.

Nemzeti Hírháló