Összesen kilenc nyelvtani és néhány stilisztikai hibát vétett az Oktatásügyi Minisztérium az elsősök beiratkozásáról készült összefoglalójában, amit pénteken tett közzé. A vétett helyesírási hibák alapján, az egységes iskolai értékelési skálát figyelembe véve, a minisztérium négyes osztályzatot kapott volna az általa összeállított szövegre.

„Négyes osztályzatot, sőt akár elégtelent is kaphatott volna” – kommentálta a hírt Jana Šumichrastová a körmöcbányai gimnázium szlovák szakos pedagógusa.

A megmosolyogtató az egészben viszont az, hogy az oktatási tárca éppen a következő tanítási évtől tervezi, hogy szigorúbban ellenőrzi majd a szlovák nyelv tanítását az iskolákban. Mikolaj a pedagógusi hivatás gyakorlásának egyik előfeltételéül ugyanis a megfelelő szlováknyelv-tudást írná elő, amit az illető pedagógusnak vizsga letételével kellene bizonyítania. „Azoknak kell majd letenniük a vizsgát szlovák nyelvből, akik nem az állam nyelvén végezték tanulmányaikat és nincs érettségi vizsgájuk szlovák nyelvből” – pontosította a minisztérium terveit a szóvivő, Viera Trpišová.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Pék László szerint csak kevés pedagógust érinthet a rendelkezés, főképp azokat, akik Csehországból vagy Magyarországról költöztek át Szlovákiába. Pék emlékeztetett arra, hogy valamennyi, Szlovákia területén magyar tanítási nyelvű iskolát végzett pedagógusnak van érettségije szlovák nyelvből.
Pék szerint a szlováknyelvtudás felmérésére tett igyekezet nem más, mint a pedagógusok fölösleges bosszantása. „Azt gondolom, hogy a pedagógusok a szlovák nyelvet megfelelő szinten beszélik, úgyhogy ez az egész nem más, mint szándékos bosszantás” – magyarázza Pék.

Milyen új előírásokat szeretne bevezetni az oktási tárca a szlovák nyelvvel kapcsolatban?

– a pedagógusi hivatás gyakorlásának egyik előfeltétele lesz az államnyelv ismerete
– amennyiben a pedagógus nem államnyelven végezte tanulmányait, vizsgával kell bizonyítania nyelvtudását
– a vizsgát a munkaviszonyba lépést követő egy éven belül kell letennie
– nem kell nyelvvizsgát tennie abban az esetben, ha érettségi vizsgája van szlovák nyelvből
– a vizsgáztatást az alap- és a középiskolák biztosítják be
– a vizsga beszélgetésből, adott szöveg hangos felolvasásából, majd az ehhez kapcsolódó kérdésekre adott válaszokból fog állni
– ugyancsak a vizsga része lesz egy 25-51 kérdésből álló teszt, mely a szókészlet felmérésére szolgál

Zuzana Petková, Pravda, FelvidékMa