Szlovákiában 2008. január 1-től a Szövetség a Közös Célokért irodahálózat végzi a magyarországi oktatási feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást és lebonyolítást. A magyarországi főiskolákra, egyetemekre 2008. február 15-ig lehet jelentkezni.

Tanulás felsőoktatási intézményekben Magyarországon –
Változások a tájékoztatás szervezésében
A budapesti Miniszterelnöki Hivatal megbízásából, az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás értelmében 2008. január 1-től Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért irodahálózat végzi a magyarországi oktatási feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást és lebonyolítást (azaz átvállalja a korábban az Agora irodák által ellátott feladatokat). A budapesti központi Agora iroda szerepét a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóságának Határon Túli Magyarok Irodája veszi át: koordinálja és szakmailag irányítja az információs irodák oktatással összefüggő tevékenységét.
A Szövetség a Közös Célokért társulás feladatai közé tartozik ezután többek közt a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásról, a magyarországi érettségi rendszerről és jelentkezési eljárásról, a magyarországi állami és nem állami felsőoktatási intézmények kínálatáról, nyelvvizsga megszerzésének feltételeiről, kollégiumi elhelyezésről szóló tájékoztatás és tanácsadás.

Az érdeklődők tájékozódhatnak a Szövetség a Közös Célokért központi irodájában (Pozsony, Május 1 tér 10-12), az egyéni kérdéseket a pozsony@szakc.sk  e-mail címen kérjük elküldeni az oktatási szakértőhöz.

A magyarországi felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésről (aminek határideje 2008. február 15) és feltételeiről a legfontosabb információk megtalálhatók a www.szakc.sk, www.felvi.hu, www.oktatasihivatal.gov.hu, www.martonaron.hu oldalakon.

Pogány Erzsébet
irodaigazgató

2008. január 16-án, Pozsonyban

A Szövetség a Közös Célokért által újonnan ellátott feladatok a következők:
speciális tájékoztatás és egyéni tanácsadás a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásról;
tájékoztatás és egyéni tanácsadás a magyarországi érettségi rendszerről, jelentkezési eljárásról;
széles körű információszolgáltatás a magyarországi állami és nem állami felsőoktatási intézmények képzési kínálatáról (az alap- /bachelor/, a mester- és a doktorandusz- valamint a posztgraduális képzésekről), illetve más felnőttképzési lehetőségekről, felsőfokú szakképzésekről, az intézmények adta tudományos (kutatási) lehetőségekről, könyvtárakról, a kollégiumi- és szálláslehetőségekről és más hallgatói szolgáltatásokról stb.
más európai uniós felsőoktatási és kutatási ösztöndíjakról, lehetőségekről történő tájékoztatás.
valamint tájékoztatás
más magyarországi és szülőföldi oktatási/képzési lehetőségekről,
a Kárpát-medencei magyar kulturális programokról, rendezvényekről;
pályázati lehetőségekről;
a Balassi Intézet tevékenységéről;
a magyarországi oktatási, kulturális szakterületek változásairól.
a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának a Balassi Intézettel (BI) közösen kiírt, a 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyeket célzó, magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára teljes szemeszteres részképzésre, vagy 0,5 – 3 hónapos részképzős tanulmányútra vonatkozó magyar állami – ún. miniszteri –ösztöndíj pályázatok lebonyolítása.
Hazatérési ösztöndíj és támogatás kérelmek kezelése
A 2006. december 31-ig ösztöndíj szerződést aláírt ún. A3-as, magyarországi alapképzésben végzett és szülőföldjükre hazatért hallgatók által benyújtott hazatérési ösztöndíjra és támogatásra irányuló kérelmek összegyűjtése, előkészítése és továbbítása a Balassi Intézet felé.
Közreműködés a Julianus Testvériskola Program pályázat terjesztésében és lebonyolításában, az iskolák partnerkapcsolatainak kiépítésében.
Részvétel az Magyar Tudományos Akadémia határon túli programjának elemeit képező ösztöndíjpályázatok (Arany János kutatói ösztöndíj, Domus Hungarica) terjesztésében, a pályáztatás elősegítésében.